Co plánujeme!
Studentský parlament

Spaní ve škole - 6.4.
Sportovní olympiáda - 22.6.Studentský parlament zve na jarmark
U příležitosti Dne učitelů pořádá Studentský parlament Gymnázia a SOŠ Hostinné velikonoční jarmark, který se uskuteční 28. března od 13:00 do 17:00 hodin v budově gymnázia. Žáci připravují prodej ručně dělaných výrobků, bleší trh a bohatý doprovodný program s živou muzikou.

Srdečně vás zvou žáci Gymnázia a SOŠ Hostinné. 


Spaní ve škole - 6.4.
Sportovní olympiáda - 22.6.


Dnes proběhla schůze s panem ředitelem a máme nové informace.
Dne 28.3. ve středu proběhne JARMARK
- Výuka bude probíhat do 12:20 hod.
- Jarmark bude od 13:00 do 17:00.  
Předběžný termín pro sportovní olympiádu je 28.6.
- Bližší informace ujasníme.            
Beseda s armádou ČR předběžný termín 11.4.
Beseda s organizací BANALFATAL


JARMARK

PŘESPÁNÍ VE ŠKOLE

OLYMPIÁDA

ORIENTAČNÍ BĚH

BESEDA S ARMÁDOU ČR

Beseda BANALFATAL


O těchto akcích zatím jednáme s vedením školy.

Pan ředitel všechny akce odsouhlasil. Už je plánujeme.