Archiv akcí

Krabice od bot

Tento rok jsme se jakožto Krkonošské gymnázium a SOŠ stali potřetí hrdými účastníky charitativní sbírky Krabice od bot. Tuto sbírku organizuje Diakonie ČCE a u nás se hlavním sběrným místem stává Město Hostinné zastoupeno sociální pracovnicí Bc. Renatou Maškovou. Do sbírky se letos zapojilo opět mnoho studentů i učitelů naší školy a společně jsme nashromáždili a zabalili přes 250 dárků. Děkuji tímto všem dárcům, ale také studentskému parlamentu za pomoc s propagací akce a paní učitelce Mgr. Doubravě Dřízhalové za velkou pomoc s organizací a balením dárků. Nyní dárečky poputují do zařízení, kde jsou za ně vděční - azylový domov, dětské centrum, nízkoprahové centrum... Děkuji, že jste spolu s námi pomohli udělat radost dětem, které se nacházejí zrovna v nelehké životní etapě.

Kateřina Šitinová, učitelka


XXII. Zasedání NPDM

Na tomto zasedání se podařilo předsedovi Matějovi Voňkovi získat místo v radě Národního parlamentu dětí a mládeže (NPDM) a následně obájit post místopředsedy NPDM a Jiřímu Jedličkovi se podařilo získat místo v předsednictvu Národního parlamentu.


Jak již jsme vás 18. listopadu ráno informovali, vydali jsme se na pracovní schůzky k založení nového KRAJSKÉHO PARLAMENTU MLÁDEŽE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (KPMKK). ☺️🖇
➡️ V 9:40 hodin jsme měli první schůzku se Studentským parlamentem Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové.
▪️Představili jsme náš návrh a očekávání od nově vznikajícího KPMKK. Vedení společně s členy Studentského parlamentu na Gymnáziu J. K. Tyla bylo našemu návrhu nakloněno.
➡️ Naše další kroky směřovaly na Krajský úřad - Královéhradeckého kraje za náměstkyní hejtmana za oblast školství Martinou Berdychovou.
▪️Probrali jsme základní důležité body k založení a domluvili jsme se na dalším postupu realizace.

➡️ Z dnešního dne plyne, že bychom mohli do konce kalendářního roku sestavit alespoň pracovní výbor KPMKK a pomalu tento projekt spustit. 🤓🎓

📃🖊 Matěj Káj Voňka, Zuzana Tamášiová, Viktorie Drgáčová


Studentský parlament ve Vrchlabí

Dnes 23. října jsme s Jiřím Jedličkou, Sandrou Pírkovou, Danielem Kavčakem a Josefem Navrátilem navštívili Studentský parlament naší školy na pracovišti ve Vrchlabí, abychom navázali vzájemnou spolupráci a zjistili situaci tamějšího parlamentu.
S předsedou parlamentu Ondrou Stránským, jsme se domluvili na dalším postupu funkčnosti jejich parlamentu a poskytli jsme pomocnou ruku pro rozvoj jejich samosprávy.
Dále jsme samozřejmě zapřemýšleli o možnosti pořádání společných akcí.
(Teď po akci Setkání studentských samospráv) je v očekávání založení nového KRAJSKÉHO STUDENTSKÉHO PARLAMENTU, ale nejenom založení krajaského parlamentu máme na srdci, z našich řad parlamentu v Hostinném také vyplynul návrh pořádání společného Majálesu pro obě pracoviště.
Budeme se těšit další spoluprácí se Studentským parlamentem na pracovišti ve Vrchlabí. Chápeme tamější situaci v možná né tak zaběhlé samosprávě jako je u nás, ale samozřejmě se budeme snažit této samosprávě ve všem poradit a vyjít vstříc.
Děkujeme! 


Hostinné hostilo Setkání studentských samospráv
na Krkonošském gymnáziu a Střední odborné škole, pracoviště Hostinné

Setkání proběhlo ve dnech 18. až 20. října 2019 v budově gymnázia, v areálu františkánského kláštera a v Národním domě v Hostinném. Celou akci zorganizoval Studentský parlament Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy pod vedením Štěpána Svobody (předseda) a Matěje Voňky (místopředseda).

A co že to vlastně vůbec studentské samosprávy jsou?
"Jeden z paragrafů školského zákona umožňuje studentům zakládat v rámci školy takovéto samosprávné orgány, do nichž mohou být studenti voleni a mohou v nich pracovat. Prostřednictvím těchto samosprávných orgánů se mohou studenti obracet na vedení školy a vedení školy je povinno se těmito stanovisky zabývat a vyjádřit se k nim," popisují sami členové smysl studentských samospráv.

I když se taková akce (a v takovém měřítku!) v Hostinném konala vůbec poprvé, většinu z očekávání místních organizátorů naplnila, do budoucna navíc přinesla cenné organizační zkušenosti a poučení.

Na zahájení Setkání se svými zdravicemi vystoupili: Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje za odbor školství, Ing. Dagmar Sahánková, starostka města Hostinné, Mgr. Martin Vlášek, ředitel Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy, a PhDr. Petr Just, Ph.D., politolog z Metropolitní univerzity Praha.
Obsahovou sponou Setkání byla následující čtveřice témat: Spolupráce studentských samospráv napříč republikou, Česká společnost a její školství, Životní prostředí - stav a perspektivy a v neposlední řadě i významné výročí 30 let od Sametové revoluce.

Do Hostinného se sjelo několik desítek zástupců studentských samospráv z různých koutů České republiky a v bohatém programu vystoupila řada vážených odborníků a hostů, jako např. RNDr. Michaela Kleňhová, ředitelka CERMATU, doc. JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D. a jeho manželka Ivana - oba s dlouholetými zkušenostmi z oblasti forenzní psychologie. Programovou páteří hned pátečního odpoledne se staly dvě velké veřejné debaty zástupců jednotlivých politických stran na připravená témata. Vystoupil také etnolog Mgr. Libor Dušek, Ph.D. (Historie Krkonoš a Podkrkonoší), dále analytik a klimatolog Tomáš Jungwirth, trutnovská radní Kateřina Hůlková, expert na právní ochranu přírody a krajiny Lukáš Blažej, organizátorka Studentské AGORY Pavla Bednáriková nebo expert na české školství Martin Úlovec. Program též pamatoval na Historii gymnázia v Hostinném (Mgr. Ivana Mědílková, bývalá ředitelka Gymnázia a SOŠ Hostinné) i na Historii Hostinného (Tomáš Anděl, ředitel GAU Hostinné).

Akce se těšila velké podpoře Královéhradeckého kraje, města Hostinné, města Vrchlabí, firem KRPA PAPER, MODEL Group a dalších organizací napříč městem, ale i za jeho hranicemi.

Velké poděkování patří všem členům Studentského parlamentu Krkonošského gymnázia a SOŠ, pracoviště Hostinné, na kterých stála téměř veškerá organizace Setkání a díky nimž měla akce převážně hladký průběh.

Naše poděkování samozřejmě míří i za všemi výše zmiňovanými hosty, přednášejícími a dalšími spolutvůrci programu (např. místními skauty), pochopitelně za laskavými sponzory, ale míří také k vedení Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy a v neposlední řadě k jednotlivým členům učitelského sboru a k dalším pracovníkům školy, kteří svým aktivním přístupem byli maximálně nápomocní při náročné přípravě a realizaci Setkání studentských samospráv.

Ještě jednou moc děkuji za celý tým organizátorů.

Matěj Voňka, místopředseda Studentského parlamentu Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy, pracoviště Hostinné


Studentský parlament Krkonošského gymnázia a SOŠ pořádá veřejnou akci v  Hostinném s názvem Setkání studentských samospráv.

Akce proběhne od 18. října (od 12:00 hodin) do 20. října (dopoledních hodin) na Krkonošském gymnáziu a Střední odborné škole, pracoviště Hostinné. Rádi na akci přivítáme studenty, ředitele, případně i kompetentní učitele, a to jak ze škol, na kterých již studentské samosprávy pracují, tak ze škol, které je dosud nezaložily. Akce má následující cíle: propojit studentské samosprávy napříč nejen Královéhradeckým krajem, ale i celou Českou republikou; rozšířit či teprve navázat spolupráci; zkvalitnit vzájemnou komunikaci; studentskou mládež aktivně zapojit do společenského dění. Hlavními tématy jsou: spolupráce studentských samospráv, česká společnost a její školství, životní prostředí - stav a perspektivy. Na akci vás budou čekat přednášky, debaty, setkání s odborníky i významnými hosty.
Těšíme se na vaši účast, těšíme se na vás!
Vše o akci:
WEB: https://setkani-studentskych-samosprav6.webnode.cz/
FB UDÁLOST: https://www.facebook.com/events/1177016075833364/

📨 SDÍLEJTE A ROZŠIŘTE NAŠÍ AKCIVzpomínka na Karla Gotta - 3. 10.


Dnes 26. září vznikl Ekologický klub Studentského parlamentu. ▪️Zaměříme se na neekologické plýtvání a životní prostředí v našem okolí. ▪️Zítra se přivítáme na první schůzce od 13:30 na půdě. 🌍🖇️ #proplanetu #forcleanoceans #ecology #environment #zachranmenasiplanetu #fridaysforfuture #greenpeace #jetonanas
Dnes 26. září vznikl Ekologický klub Studentského parlamentu. ▪️Zaměříme se na neekologické plýtvání a životní prostředí v našem okolí. ▪️Zítra se přivítáme na první schůzce od 13:30 na půdě. 🌍🖇️ #proplanetu #forcleanoceans #ecology #environment #zachranmenasiplanetu #fridaysforfuture #greenpeace #jetonanas
Studentský parlament pořádal SPANÍ VE ŠKOLE, ANEB BDĚNÍ VE ŠKOLE 🖤🎥🎬 🗓️ 4.-5. ŘÍJNA 2019 OD 16:00 HODIN 📍 Proběhlo v budově Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy. 📑 Přihlášky u Matěje Voňky! 💰 VSTUPNÉ NA AKCI 40 KČ
Studentský parlament pořádal SPANÍ VE ŠKOLE, ANEB BDĚNÍ VE ŠKOLE 🖤🎥🎬 🗓️ 4.-5. ŘÍJNA 2019 OD 16:00 HODIN 📍 Proběhlo v budově Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy. 📑 Přihlášky u Matěje Voňky! 💰 VSTUPNÉ NA AKCI 40 KČ

6. září o velké přestávce
6. září o velké přestávce
10. září o velké přestávce
10. září o velké přestávce
10. září od 14:20 na půdě
10. září od 14:20 na půdě

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020


Školní rok 2018/19 je za námi a proto mi dovolte abych ho za sebe shrnul očima Studentského parlamentu Krkonošského gymnázia a SOŠ (SPKGS)

Myslím si, že Studentský parlament zažil nejlepší rok na škole a to díky všem jeho aktivním členům a schopným organizátorům. Na prvním místě bych chtěl poděkovat předsedovi SPKGS Štěpánovi Svobodovi, který celý tento školní rok parlament vedl a snažil se o jeho vzestup a viditelnost. Dále bych rád jmenovitě poděkoval členům SPKGS Danielovi Havelkovi, Danielovi Kavčakovi, Jitce Kuhnové, Jiřímu Jedličkovi, Kateřině Plecháčové, Kateřině Reifové, Karolíně Švábové, Lukášovi Linhartovi, Michalele Stavrovské, Michalovi Antošovi, Miroslavovi Rosovi, Nikole Exnarové, Pavlíně Tomíčkové, Romaně Kopecké, Sandře Pírkové, Štěpánovi Tomanicovi a Vojtěchovi Gavendovi. Jsem velice potěšen, že se na naší škole našla tato skupinka lidí, kteří se scházeli každý týden a snažili se něco udělat pro školu a svoje spolužáky. Doufám, že v příštích letech parlament nabyde na velikosti a bude stále stejně obklopen lidmi, které to baví. Studentský parlament tento rok uspořádal mnoho akcí, například tradiční Spaní ve škole, Velikonoční JARMARK, Sportovní olympiádu a třeba Vzpomínku na Karla Kryla. Parlament se snažil i o angažovanost v jiných věcech, na půdě školy si vyklidil a zřídil svůj vlastní prostor pro zasedání a na přesně výročí 500 let od úmrtí Leonarda dá Vinciho, 2. května, otevřel novou studentskou galerii v prostorách bufetu pod názvem Galerie Jednoroh.Na pořádání těchto akcí a projektů se z velké části účastnil i pedagogický poradce pro SPKGS Mgr. Jaroslav Dvorský, kterému patří obrovské poděkování. Pan učitel nás nikdy neodmítl, když jsme potřebovali pomoc nebo poradit a toho si moc vážím.Další věcí, které si moc vážím je vstřícné vedení naší školy, pan ředitel Mgr. Martin Vlášek a paní zástupkyně Mgr. Zuzana Kočová. Všechny ty akce a projekty musel někdo schválit a to bylo právě vedení naší školy. Po jednání s vedením jsme dosáhli různých kompromisů a výsledky uspořádaných akcí byly překvapující a úspěšné.V neposlední řadě bych chtěl poděkovat celému pedagogickému sboru za podporu Studentského parlamentu a všem studentům Krkonošského gymnázia a SOŠ, za jejich pomoc a spolupráci.Chtěl bych popřát parlamentu další úspěchy a splněné cíle v následujících letech. Na závěr mi snad dovolte jen jedno velké DÍKY!🖤🎓

Matěj Voňka, místopředseda Studentského parlamentu Krkonošského gymnázia a SOŠ 

Organizaci Vánoční besídky zařizovala třída KVARTA!Osudové osmičky

Republice na zdraví! S naší jubilantkou sdílím(e) časy dobré i zlé. Já osobně přes půlku jejího života jako občánek a občan, jednu třetinu zároveň jako učitel... A jak to máte, studenti a žáci, vy? 🙂
Mgr. Jaroslav Dvorský

Foto: Petr Tomek  Projekt ,,SENIOŘI"

Rádi pomáháme a děláme radost druhým

Studenti Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy (pracoviště Hostinné) rádi splní přání našich seniorů. Věnovat jim díl svého času, popovídat si s nimi, vyslechnout jejich příběhy nebo je doprovodit na procházce nebude těmto mladým lidem vůbec na obtíž. Rádi pomohou s vědomím, že čas takto strávený byl přínosem nejen pro ostatní, ale i ně samotné. A jak to zařídit? Stačí se obrátit na pracovnici sociálního referátu Vratislavu Dolejškovou, tel.: 499 441 725, email: socialni2@muhostinne.cz.

Celý projekt probíhá za podpory vedení Krkonošského gymnázia a SOŠ, starostky města Dagmar Sahánkové a odborníků z pečovatelské služby Hostinné.

Matěj Voňka, místopředseda Studentského parlamentu

Rádi přivítáme nové zájemce!


pan Abeli
pan Abeli

Nedávno jsme naplno spustili projekt ,,SENIOŘI".
Podívali jsme se do poválečného období a do roku 1968 s panem Abelim z Hostinného!
Rozhovory bychom časem chtěli umístit na nástěnku SP.

              Lukáš Linhart a Matěj Voňka


paní Kovářová
paní Kovářová

Dnes jsem navštívili paní Kovářovou v Hostinném na sídlišti, se kterou jsme si povídali o jejich dřívějších dětských zážitcích. Ochutnali jsme její domácí štrůdl alias šnudličku. Byla to opravdu velice krásně strávená odpolední hodina a půl s paní Kovářovou.

Eliška Poledníčková a Matěj Voňka


Plány domu paní Čubanové.
Plány domu paní Čubanové.

Dnes nás ve škole navštívila paní Čubanová která nám vyprávěla o svých zážitcích a o historii Hostinného. Přinesla nám velmi zajímavou knihu o historii Hostinného kterou napsal v nedávné době pan Tomáš Anděl. Paní Čubanová nám vyprávěla o své rodině a o svých příbuzných, kteří žili v Hostinném. Dokonce přinesla i historické plány jejich domu. Celkově to bylo moc hezké historické odpoledne. A děkujeme za něj.

Eliška Dvořákova a Lukáš Linhart Burza učebnic
proběhne 12.9. ve středu o velké přestávce ve společenské místnosti. Učebnice na prodej můžete nosit Matějovi Voňkovi ze Studentského parlamentu. Učebnice musí obsahovat kartičku s jménem prodejce, třídou, cenou popřípadě kontakt na prodejce.Beseda BANAL - FATAL na Gymnáziu a SOŠ v Hostinném


Žáci vyslechli besedu k prevenci úrazů páteře a míchy s názvem Banal Fatal
A proč Banal - Fatal? Banální situace, fatální následky!Tým lektorů jezdí do všech krajů České republiky a pořádá pro žáky II. stupně základních škol semináře, které jsou založené na autentických videích a živých debatách k tématu úrazů páteře a míchy. Tentokrát přijali pozvání Studentského parlamentu Gymnázia a SOŠ Hostinné a upozornili žáky na skutečnost, že úrazy páteře u mladých lidí neklesají. Stále se skáče do neznámých vod po hlavě, padá z výšky bez zajištění, nejsou "cool" ochranné pomůcky na sport, jako je tomu jinde ve světě. Pak jsou tu rychlé motorky, auta i zbrklí chodci... Moc děkujeme Janu Janečkovi a Martinu Zárubovi za velice poučnou besedu.

Matěj Voňka, místopředseda studentského parlamentu


MAJÁLES #2018 ❤️


Letošní Majáles 2018 se moc povedl.
Počasí nám přálo a scénky byly úžasné. Doufáme že jste si to všichni užili, tak jako my ze Studentského parlamentu. Moc děkujeme všem zúčastněným ať už žákům, učitelům, ale i návštěvníkům.

STUDENTSKÝ PARLAMENT
😄😊❤️🎓


❤️ Fotky z MAJÁLESU ❤️

Reportáž TV OBR


Spaní ve škole na téma Piráti z Karibiku

Kdy? 6.-7. dubna od 16:00 do druhého dne přibližně 10:00 hodin

Kde? Na Gymnáziu a SOŠ v Hostinném.

Co s sebou? Spací pytel, karimatku, jídlo na večeři a snídani a nezapomenout přinést přihlášku!


Přihlášky si můžete vyzvednout u Matěje Voňky z Tercie :-) 


První jarmark se vydařil
První Velikonoční JARMARK na Gymnáziu a SOŠ v Hostinném mě mile překvapil z hlediska návštěvnosti i z nadšení studentů, kteří vyrobili krásné věci. Určitě bych byl velice rád, kdyby se z této akce stala tradice. Velké díky patří panu učiteli Jaroslavu Dvorskému, vedení školy, všem studentům, kteří se zapojili, a v neposlední řadě i Vám, návštěvníkům. Děkuji moc.
Za Studentský parlament Matěj Voňka


U příležitosti Dne učitelů pořádá Studentský parlament Gymnázia a SOŠ Hostinné velikonoční jarmark, který se uskuteční 28. března od 13:00 do 17:00 hodin v budově gymnázia. Žáci připravují prodej ručně dělaných výrobků, bleší trh a bohatý doprovodný program s živou muzikou.

Srdečně vás zvou žáci Gymnázia a SOŠ Hostinné.


Informace pro studenty

Na dnešní schůzi ohledně VÁNOČNÍ BESÍDKY byla plná účast a po sečtení všech tříd jsme došli k návrhu že vánoční besídka zůstává! Už se těšíme na novou vánoční besídku nynější třídy tercie. 😉😊😃


Informace pro zástupce tříd 

Milí žáci milé žákyně, dovolujeme si Vás informovat že dne 9.1. 2018 (úterý) se bude konat schůze pro zástupce tříd od 14:20 hodin v učebně číslo 10. Tato schůze se bude týkat zrušení vánoční besídky pro školní rok 2018/19 na základě návrhu tříd. Tato schůze je povinná pro zástupce tříd, kteří musí přinest seznam svých spolužáků, kteří hlasovali PRO nebo PROTI zrušení Vánoční besídky.


Celovečerní promítání Hobbita a Pána prstenů

Akce Studentského parlamentu Celovečerní promítání Hobbita a Pána Prstenů dopadlo velice dobře. Velké díky patří panu řiditeli Vláškovi a paní učitelce Veronice Hožové. Také děkujeme všem studentům za účast a krásnou atmosféru. 😉😃😋 


Video dokumentace mimořádné zasedání zastupitelstva města Hostinné

Pokračování akcí ze školního roku 2018/19 po kliknutí zden...