Studentský parlament Krkonošského gymnázia a SOŠ
PRACOVIŠTĚ HOSTINNÉ

Chceš se stát členem Studentského parlamentu?
Jestliže ano, samozřejmě že může! Přihlásí se o členství u předsedy neboli jednoho z místopředsedů a projde přijímacím řízením kdy se parlament usnese jestli je pro přijetí nebo ne. Pokud ano stane se student členem Studentského parlamentu.

Všechny studenty zveme na pravidelné schůzky Studentského parlamentu každé úterý od 14:20 hodin v učebně číslo 10. 

Široká nabídka možností studia

Nevíte, kam jít studovat? Pojďte k nám! Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola nabízí kvalitní vzdělávání v příjemném a rodinném prostředí.

Gymnázium: Pro žáky, kteří chtějí mít všeobecné znalosti a nejlepší předpoklady k dalšímu studiu vysokých škol, poskytujeme ve Vrchlabí i v Hostinném studium gymnázia. Na obou pracovištích otvíráme pro žáky z 5. tříd ZŠ osmileté studium. Přihlášky lze souběžně podat na obě pracoviště. Jedinečnost pracovišť stanovují učební plány, skladba volitelných předmětů a zájmové aktivity. Žáky z 9. tříd ZŠ přijímáme ve Vrchlabí do čtyřletého studia. Na obou pracovištích žáci dlouhodobě vykazují vynikající výsledky v předmětových soutěžích a u maturitních zkoušek.

SOŠ: V Hostinném již dlouhodobě připravujeme žáky pro další studia a perspektivní pracovní uplatnění v maturitním oboru Sociální činnost, který patří do skupiny oborů bez povinné maturity z matematiky. Novinkou je atraktivní učební obor Ošetřovatel, který bude vyučován v Hostinném a jehož partnerem se stala Nemocnice Vrchlabí. Stipendijními programy nemocnice a Královéhradeckého kraje mohou žáci získat prospěchová stipendia. Absolventi obou odborných oborů jsou na trhu práce vysoce žádaní.

Ošetřovatelé mohou získat stipendium: Velký bonus mohou čerpat budoucí žáci nově otevíraného učebního oboru Ošetřovatel. Kromě perspektivního vzdělání, které zaručuje okamžité uplatnění na trhu práce, mohou žáci získat podporu Královéhradeckého kraje v podobě prospěchového stipendia až do výše 3 000 Kč, další příspěvek vynikajícím žákům a budoucím ošetřovatelům může poskytnout partner oboru Nemocnice Vrchlabí (dle pravidel stipendijního řádu nemocnice).


Den otevřených dveří č. 2 - 16. ledna

Zveme všechny malé i velké zájemce o studium, rodiče a širokou veřejnost na Den otevřených dveří Krkonošského gymnázia a SOŠ, který se koná ve středu 16. ledna od 14 do 16 hodin na obou pracovištích školy (Vrchlabí - Komenského 586, Hostinné - Horská 309). Nabízíme Vám prohlídku školy, odborných učeben, laboratoří, sportovního zázemí, specifik pracovišť doplněnou o popovídání si s žáky i učiteli školy o tom, jak to u nás funguje. Po vstupu do budovy Vám budou k dispozici průvodci z řad učitelů a našich žáků, kteří Vás ochotně školou provedou. Den otevřených dveří je příležitostí získat informace o studiu jednotlivých oborů. Budou zde přítomni vyučující jednotlivých předmětů, kteří si pro Vás připravili prezentace, studijní materiály a ukázky práce. Seznámíme Vás s materiálním vybavením školy, aktuálními vzdělávacími plány, podmínkami přijímacího řízení, maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek, aktivitami školy, uplatnitelností absolventů atd. K dispozici Vám budou také zástupci vedení školy. Veškeré informace o studiu poskytujeme i mimo den otevřených dveří, kdykoliv po domluvě.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Novinky a informace

Vánoční besídka

Letošní organizaci Vánoční besídky zařizuje třída KVARTA!


Krabice od bot

Vážení studenti, rok se s rokem sešel a po velmi úspěšném prvním ročníku projektu Krabice od bot, se na nás Město Hostinné obrátilo s prosbou, zda se naše škola zase do projektu zapojí. Děkuji moc vedení školy, že se jim projekt líbí stejně jako mně a tudíž se naše škola stává významným partnerem této akce.
Shrnu hlavní body tohoto projektu.

  1. Projekt se nazývá "Krabice od bot aneb děti dětem" a pořadatelem je Diakonie ČCE
  2. Hlavní myšlenka je, že ne všechny děti mají to štěstí, aby nalezly pod stromečkem kupu dárků a tak jim ty šťastnější děti mohou nadělit "své" věci.
  3. Úkolem je promyslet, koho chceme obdarovat (chlapec, dívka a věkové rozpětí - projekt je určen pro děti 0-17 let), na štítku tak bude například chlapec 12-14 let.
  4. Krabice od bot slouží jako schránka na drobný dárek typu pexeso, pastelky, kniha, hračka, bižuterie, tričko... věci by neměly být poškozené, špinavé, ale nemusí být nové.
  5. Krabice se opatří štítkem a donese na sběrné místo, což je náš kabinet číslo 12.
  6. Studentky/studenti SOŠ budou dárky hromadně balit, případně třídit, a to buď během aktivit Ovč s paní učitelkou Dřízhalovou nebo v rámci projektového dne. Případně se mnou kdykoliv ve volném čase.
  7. V úterý 11.12. bychom to s některými studenty odnesli na městský úřad.
  8. Sociální pracovnice z úřadu ve spolupráci s OSPODem z Vrchlabí vytipují rodiny, kterým se dárky předají, další dárky poputují do ozdravovny v Nemojově a Dětského centra ve Dvoře Králové (případně do obdobných zařízení, rozdělení je v kompetenci města).
  9. Studenti, budete mít hřejivý pocit, že jste udělali radost.


Loni měla akce velký úspěch a město vyjádřilo radost ze spolupráce.
Kromě naší školy je sběrné místo na městském úřadě a na ZŠ - pan učitel Ulman.

Mgr. Kateřina Šitinová


Osudové osmičky

Republice na zdraví! S naší jubilantkou sdílím(e) časy dobré i zlé. Já osobně přes půlku jejího života jako občánek a občan, jednu třetinu zároveň jako učitel... A jak to máte, studenti a žáci, vy? 🙂
Mgr. Jaroslav Dvorský

Foto: Petr Tomek 


Projekt ,,SENIOŘI"

Rádi pomáháme a děláme radost druhým

Studenti Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy (pracoviště Hostinné) rádi splní přání našich seniorů. Věnovat jim díl svého času, popovídat si s nimi, vyslechnout jejich příběhy nebo je doprovodit na procházce nebude těmto mladým lidem vůbec na obtíž. Rádi pomohou s vědomím, že čas takto strávený byl přínosem nejen pro ostatní, ale i ně samotné. A jak to zařídit? Stačí se obrátit na pracovnici sociálního referátu Vratislavu Dolejškovou, tel.: 499 441 725, email: socialni2@muhostinne.cz.

Celý projekt probíhá za podpory vedení Krkonošského gymnázia a SOŠ, starostky města Dagmar Sahánkové a odborníků z pečovatelské služby Hostinné.

Matěj Voňka, místopředseda Studentského parlamentu


pan Abeli
pan Abeli

Nedávno jsme naplno spustili projekt ,,SENIOŘI".
Podívali jsme se do poválečného období a do roku 1968 s panem Abelim z Hostinného!
Rozhovory bychom časem chtěli umístit na nástěnku SP.

Lukáš Linhart a Matěj Voňka


paní Kovářová
paní Kovářová

Dnes jsem navštívili paní Kovářovou v Hostinném na sídlišti, se kterou jsme si povídali o jejich dřívějších dětských zážitcích. Ochutnali jsme její domácí štrůdl alias šnudličku. Byla to opravdu velice krásně strávená odpolední hodina a půl s paní Kovářovou.
Eliška Poledníčková a Matěj Voňka


Plány domu paní Čubanové
Plány domu paní Čubanové

Dnes nás ve škole navštívila paní Čubanová která nám vyprávěla o svých zážitcích a o historii Hostinného. Přinesla nám velmi zajímavou knihu o historii Hostinného kterou napsal v nedávné době pan Tomáš Anděl. Paní Čubanová nám vyprávěla o své rodině a o svých příbuzných, kteří žili v Hostinném. Dokonce přinesla i historické plány jejich domu. Celkově to bylo moc hezké historické odpoledne. A děkujeme za něj.
Eliška Dvořákova a Lukáš Linhart 


Rádi přivítáme nové zájemce!


Spaní ve škole


Spaní ve škole
Přes noc z 5. na 6. října proběhla akce pořádaná Studentským parlamentem Krkonošského gymnázia a SOŠ Spaní ve škole, aneb Bdění ve škole. Žáci se sešli v 1. patře budovy školy, aby zhlédli filmy Já, padouch a Mimoni. Navíc u příležitosti výročí magických osmiček v české historii byla jedna místnost věnována právě tomuto tématu. Promítalo se statečně až do ranních hodin, dokud (ne)padl poslední z nás. 
Mgr. Veronika Hožová


Velké díky patří řediteli školy Martinu Vláškovi za umožnění akce a paním učitelkám Hožové a Ulrichové, které s námi strávily celé přespání. Velké díky patří také uklízeči školy p. Šimkovi. Děkujeme moc.

Facebooková stránka

SPKGS

Facebooková stránka
KRGYM

Plány akcí v režii Studentského parlamentu pro školní rok 2018/19


Burza učebnic

Beseda 1.
Velikonoční JARMARK - 26. března
Spaní ve škole 1.

Majáles
Beseda 2.
Sportovní olympiáda
Spaní ve škole 2.

Co plánujeme!

Webové stránky naší školy!

Krkonošské gymnázium a SOŠ


VIDEA SE STUDENTSKÝM PARLAMENTEM


MĚSTSKÝ TÝDENÍK O JARMARKU


Video dokumentace mimořádného zasedání zastupitelstva města Hostinné

(kde vystoupili místopředsedové parlamentu s podporou za studenty)


Video ze Dne otevřených dveří na Gymnáziu a SOŠ Hostinné

Kontaktujte nás :-)


Krkonošské gymnázium
a Střední odborná škola
Vrchlabí - Hostinné
Komenského 586
54301 Vrchlabí

Pracoviště Hostinné:
Horská 309, 543 71 Hostinné

+420 739 613 158