Studentský parlament Krkonošského gymnázia a SOŠ
PRACOVIŠTĚ HOSTINNÉ


Školní rok 2018/19 je za námi a proto mi dovolte abych ho za sebe shrnul očima Studentského parlamentu Krkonošského gymnázia a SOŠ (SPKGS) .

Myslím si, že Studentský parlament zažil nejlepší rok na škole a to díky všem jeho aktivním členům a schopným organizátorům. 
Na prvním místě bych chtěl poděkovat předsedovi SPKGS Štěpánovi Svobodovi, který celý tento školní rok parlament vedl a snažil se o jeho vzestup a viditelnost. Dále bych rád jmenovitě poděkoval členům SPKGS Danielovi Havelkovi, Danielovi Kavčakovi, Jitce Kuhnové, Jiřímu Jedličkovi, Kateřině Plecháčové, Kateřině Reifové, Karolíně Švábové, Lukášovi Linhartovi, Michalele Stavrovské, Michalovi Antošovi, Miroslavovi Rosovi, Nikole Exnarové, Pavlíně Tomíčkové, Romaně Kopecké, Sandře Pírkové, Štěpánovi Tomanicovi a Vojtěchovi Gavendovi. Jsem velice potěšen, že se na naší škole našla tato skupinka lidí, kteří se scházeli každý týden a snažili se něco udělat pro školu a svoje spolužáky. Doufám, že v příštích letech parlament nabyde na velikosti a bude stále stejně obklopen lidmi, které to baví. 
Studentský parlament tento rok uspořádal mnoho akcí, například tradiční Spaní ve škole, Velikonoční JARMARK, Sportovní olympiádu a třeba Vzpomínku na Karla Kryla. Parlament se snažil i o angažovanost v jiných věcech, na půdě školy si vyklidil a zřídil svůj vlastní prostor pro zasedání a na přesně výročí 500 let od úmrtí Leonarda dá Vinciho, 2. května, otevřel novou studentskou galerii v prostorách bufetu pod názvem Galerie Jednoroh.
Na pořádání těchto akcí a projektů se z velké části účastnil i pedagogický poradce pro SPKGS Mgr. Jaroslav Dvorský, kterému patří obrovské poděkování. Pan učitel nás nikdy neodmítl, když jsme potřebovali pomoc nebo poradit a toho si moc vážím.
Další věcí, které si moc vážím je vstřícné vedení naší školy, pan ředitel Mgr. Martin Vlášek a paní zástupkyně Mgr. Zuzana Kočová. Všechny ty akce a projekty musel někdo schválit a to bylo právě vedení naší školy. Po jednání s vedením jsme dosáhli různých kompromisů a výsledky uspořádaných akcí byly překvapující a úspěšné.
V neposlední řadě bych chtěl poděkovat celému pedagogickému sboru za podporu Studentského parlamentu a všem studentům Krkonošského gymnázia a SOŠ, za jejich pomoc a spolupráci.
Chtěl bych popřát parlamentu další úspěchy a splněné cíle v následujících letech. 
Na závěr mi snad dovolte jen jedno velké DÍKY!

🖤🎓
Matěj Voňka, místopředseda Studentského parlamentu Krkonošského gymnázia a SOŠ


📜 Naše plány pro školní rok 2019/20!


...PŘIPRAVUJEME PRO VÁS...


Máme tu konec roku a prázdniny jsou už tady. 

Chtěl bych každému poděkovat za účast v parlamentu, za pomoc při akcích a všem studentům za podporu.
Letos jsme toho udělali doopravdy hodně, tvrdě jsme pracovali a každý z nás tu letos nechal kus sebe.
Jsem hrdý, že to takhke funguje a budu rád, pokud to bude fungovat i další roky a moc se těším na další zajímavé akce a projekty, které spolu připravíme. 😉🎓

Štěpán Svoboda, předseda studentského parlamentu


Chtěl bych poděkovat všem studentům, kteří se 27. června aktivně podíleli na stěhování na Krkonošském gymnáziu a Střední odborné škole! 😉🍀🤝
🎓 Děkujeme moc!

Matěj Voňka, místopředseda Studentského parlamentu

Chceš se stát členem Studentského parlamentu?
Jestliže ano, samozřejmě můžeš! Přihlas se o členství u předsedy neboli jednoho z místopředsedů a projdeš přijímacím řízením kdy se parlament usnese jestli je pro přijetí nebo ne. Pokud ano, staneš se členem Studentského parlamentu.

Všechny studenty zveme na pravidelné schůzky Studentského parlamentu, každé úterý od 14:20 hodin na půdě v novém kinosále. 

Novinky a informace

Školní rok 2018/19


Charitativní sbírka pro Psí útulek v Trutnově

Ve dnech 20. května až 7. června se na Krkonošském gymnáziu a SOŠ a Základní škole Karla Klíče konala Charitativní sbírka pro Psí útulek - Trutnov. Sešlo se spoustu potřebných věcí od psích granulí, pamlsků, hraček až po čistící prostředky na údržbu útulku. Sbírka měla na obou školách velký úspěch a trutnovský útulek byl velice šťastný za naše dary.

Studentská Agora

Krkonošské gymnázium a SOŠ, pracoviště Hostinné se účastnilo 28. května debatní soutěže Studentská Agora, pod vedením organizace Agora Central Europe. Studentská Agora je projekt, který podporuje občanské vzdělávání mládeže. Vede studenty k porozumění médiím a toleranci věcí veřejných, rozlišení dezinformací a je obranou proti extrémismu. Z naší školy se sestavil tým dvanácti reprezentantů. Jmenovitě Kateřina Karlíková, Kateřina Vyklická, Vendula Boušková, Karolína Švábová. Romana Kopecká, Tereza Trejtnarová, Anastázie Gavendová, Sandra Pírková, Jakub Škrabálek, Štěpán Svoboda, Miroslav Rosa a Matěj Voňka. Krajské kolo soutěže se odehrálo ve Vědecké knihovně v Hradci Králové. Při získání druhého místa v kraji nám republiková účast v soutěži utekla o pouhé dva body.

Matěj Voňka, místopředseda Studentského parlamentuSbírka pro Trutnovský útulek!


Bděli jsme ve škole již posedmé!

Na Krkonošském gymnáziu a Střední odborné škole v Hostinném pořádal tamější Studentský parlament ve dnech 3. - 4. května už posedmé akci Spaní ve škole. Již tradičně přespávání začalo od 16:00 hodin v budově gymnázia, sešlo se přes 40 studentů, kteří si přišli užít filmovou noc. Na akci se promítala série filmů Avengers a hřebem celé noci se stala diskotéka se vším všudy. Velká část studentů statečně bděla až do brzkých ranních hodin. Velké díky patří pedagogickému dozoru v podobě paní učitelky Mgr. Veroniky Hožové a Bc. Denisy Grofové a samozřejmě také vedení školy za umožnění této akce. Studentský parlament se také omlouvá za tentokrát poněkud živější průběh akce a případné rušení nočního klidu v Hostinném. Děkujeme a těšíme se na další akci!

Matěj Voňka, místopředseda Studentského parlamentu KRGYM a SOŠ v Hostinném


Majáles #2019Všem, kteří pomáhali na MINIBRIGÁDĚ v učebně číslo 13. moc DĚKUJEME. 📄🤲 


Pozvánka na brigádu

Zveme Vás na zajímavou brigádu: 2 hodinová pomoc s programovým katalogem na Dračí slavnosti
Odměna: 100 ks vytištěných autorských pohlednic podle vlastního návrhu
ZÍTRA 17. 4. OD 14:00 DO 16:00 HODIN V UČEBNĚ ČÍSLO 13!

Na brigádu Vás zve pan učitel Dvorský spolu se Studentským parlamentem


BÁSNÍK S KYTAROU

aneb Za jubilujícím Karlem Krylem vzhůru k hudebnímu nebi 

V Hostinném jsme hostili Karla Kryla

Anděl, Bratříčku, zavírej vrátka, Jeřabiny, Veličenstvo Kat -čtvero "krylovek", protestsongů, které ve středu 10. 4. 2019 o velké přestávce rozezněly budovu Krkonošského gymnázia a SOŠ. Byl s námi a my s ním - tedy spolu s klavírem a vlastním zpěvem, uprostřed jeho tří letošních nápadných výročí (3. 3. - 25 let od jeho úmrtí, 12. 4. - 75 let od jeho narození, 9. 9. - 50 let od jeho odchodu do německého exilu). A to ještě hned v následující hodině navazovala školní filmová premiéra nedávno objeveného záznamu norské televize z Krylova pozoruhodného koncertování. "Básník s kytarou" ho podnikl na pozvání norského studentského parlamentu, též právě před 50 lety. A studentský parlament naší školy? Za tím norským vlastně nezůstal pozadu. Pozval nás totiž do jím zvelebeného půdního prostoru, tedy vlastním přičiněním nově upraveného jako školní kino. V absolutní tmě jsme si tak vychutnali zdvojenou premiéru: dokumentu o Krylovi, filmového sálku jako místa budoucích kulturních akcí školy.

Karle Kryle, vášnivý ochránce naší svobody a demokracie,
akční studentské parlamenty - norský i český, děkujeme!

Za učitele i studenty Mgr. Jaroslav Dvorský


Ve středu 10. 4. 2019 jsme si na půdě školy připomněli hned 3 letošní krylovská výročí:
3. 3. - 2️⃣5️⃣. let od úmrtí
12. 4. - 7️⃣5️⃣. let od narození
9. 9. - 5️⃣0️⃣. let od odchodu do německého exilu
➖➖➖➖➖➖
Program:
☑️ Velká přestávka: společné zpívání "krylovek" před společenskou místností za doprovodu klavíru:
a) ANDĚL
b) BRATŘÍČKU
c) JEŘABINY

                                d) VELIČENSTVO KAT

☑️ 3. vyučovací hodina: projekce záznamu norské televize z Krylova koncertu (Norsko 1969)
➖➖➖➖➖➖
Daná akce na půdě školy (pro kvintu, sextu, septimu, 1. S, 2. S a 3. S) byla zároveň otevřením renovovaného půdního prostoru pro budoucí akce školy.


Velikonoční JARMARK


Velikonoční JARMARK
Již podruhé uspořádal Studentský parlament Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy v Hostinném Velikonoční JARMARK. Podobně jako minulý rok se tu sešlo nebo i na místě vzniklo spoustu rukodělných studentských výrobků. Jarmark zahájily dvě studentky hrou na příčné flétny, následovala písnička připomínající Ježíše Krista, neodmyslitelně spojeného s Velikonocemi, podaná studenty ze třídy primy. Na jarmarku jsme si také připomněli 25 let od úmrtí Karla Kryla - jedna ze studentek tercie zahrála a zazpívala jeho Anděla. Celý jarmark se nesl v příjemném duchu a ve vyzdobeném prostředí školní jídelny. Ten, kdo se na chvíli zastavil, měl možnost si domů odnést nějakou tu maličkost, ať už v podobě výrobku nebo dobré předvelikonoční nálady. Kromě upřímného poděkování všem zúčastněným jarmarečním řemeslníčkům, prodejcům, vystupujícím a samozřejmě návštěvníkům adresujeme naše velké díky vedení školy, vedení školní jídelny a panu učiteli Jaroslavu Dvorskému.

Matěj Voňka , místopředseda Studentského parlamentu KRGYM a SOŠ.


TV OBR o Velikonočním JARMARKU 


Úklid půdy

 Mockrát vám děkuji. Skvělá práce. - Martin Vlášek, ředitel školy


Spaní ve škole

Z noci z 25. na 26. ledna proběhla už po několikáté akce pořádaná Studentským parlamentem Krkonošského gymnázia a SOŠ - Spaní ve škole.

Zájemci o přespání ve škole, z řad studentů, se tradičně sešli v budově školy a byli připraveni na zhlédnutí výběru hororových filmů a třídílného filmu Fakjů pane učiteli. Celá akce probíhala v jednom kuse až do ranních hodin, kdy někteří studenti statečně nezamhouřili ani oko. Velké díky za dozor na akci patří paní učitelce Lence Kašparové a paní Evě Ulrichové, samozřejmě také vedení školy za umožnění akce v prostorách školy.

Matěj Voňka, místopředseda Studentského parlamentu KRGYM a SOŠ.

Facebooková stránka

SPKGS

Facebooková stránka
KRGYM


Nejnovější zápis ke stažení zde!

(zbytek zápisů na FB stránce Studentského parlamentu nebo na vyžádání)

Co plánujeme!

VIDEA SE STUDENTSKÝM PARLAMENTEM


Velikonoční JARMARK 2019

už po druhé na Krkonošském gymnáziu a SOŠ v Hostinném


Projektový den na

Krkonošském gymnáziu a SOŠ - pracoviště Hostinné


MĚSTSKÝ TÝDENÍK O JARMARKU


Video dokumentace mimořádného zasedání zastupitelstva města Hostinné

(kde vystoupili místopředsedové parlamentu s podporou za studenty)


Video ze Dne otevřených dveří na Gymnáziu a SOŠ Hostinné

Kontaktujte nás :-)


Studentský parlament Krkonošského gymnázia 
a Střední odborné školy, pracoviště Hostinné

Horská 309, 543 71 Hostinné

+420 739 613 158

spkgs@post.cz

matej.vonka@seznam.cz