Studentský parlament Krkonošského gymnázia a SOŠ
PRACOVIŠTĚ HOSTINNÉ


📜 Naše plány pro rok 2019

 1. Spaní ve škole - 25.-26. LEDEN  ✔️
 2. Velikonoční JARMARK - 26. BŘEZEN ✔️
 3. Vzpomínka na Karla Kryla - 10. DUBNA ✔️
 4. Majáles - 29. DUBEN ✔️
 5. Spaní ve škole - 3.-4. KVĚTNA ✔️
 6. Beseda pro studenty (období maturit) ✔️ 
 7. Charitativní sbírka - první týden v červnu ✔️
 8. Sportovní olympiáda - 21. ČERVEN


Chceš se stát členem Studentského parlamentu?
Jestliže ano, samozřejmě můžeš! Přihlas se o členství u předsedy neboli jednoho z místopředsedů a projdeš přijímacím řízením kdy se parlament usnese jestli je pro přijetí nebo ne. Pokud ano, staneš se členem Studentského parlamentu.

Všechny studenty zveme na pravidelné schůzky Studentského parlamentu, každé úterý od 14:20 hodin na půdě v novém kinosále. 

Široká nabídka možností studia

Nevíte, kam jít studovat? Pojďte k nám! Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola nabízí kvalitní vzdělávání v příjemném a rodinném prostředí.


Galerie Jednoroh

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola

LEONARDO DA VIVAT! v Galerii Jednoroh (na Krkonošském gymnáziu a SOŠ v Hostinném)

Školní projekt "Velké kulturní přestávky" (rozumějme kulturu o velké přestávce, nikoliv odpočinek od ní) měl 2. 5. 2019 své velkolepé pokračování. Po předchozí vzpomínce na Karla Kryla jsme tentokrát zacílili na samotného Mistra Leonarda, od jehož úmrtí v daném dni totiž uplynulo přesných 500 let. Výstava na jeho počest pod výmluvným názvem LEONARDO DA VIVAT! byla odstartována dopoledne, krátce po půl desáté. Mezi přihlížející studenty se vmísilo i několik učitelů, a nechyběla ani paní starostka města Hostinné. Na leonardovském happeningu se představili hned dva v Hostinném hostující autoři - Pavel Koryťák, již brzký student 1. ročníku SPŠS Hradec Králové, letošní absolvent výtvarného oboru trutnovské ZUŠ (autor rozměrného létajícího draka s diamantovou stylizací na líci a bambusovou oporou vespod, včetně kolekce přípravných kreseb a studií) a Andrea Ildikó Anovčínová, studentka kvinty trutnovského gymnázia, loňská absolventka výtvarného oboru ZUŠ Trutnov (autorka úmyslně nedokončeného obrazu s trojúhelníkovou kompozicí "Dáma s kočkou"). Domácí gymnaziální autoři pak zahráli na typicky leonardovské struny mnohostranných zájmů: svět vynálezů (Dialog s Leonardovým skicákem, Víceúčelové vozítko), výtvarný svět skvrn a povrchových textur (Mlhovina Kočky, Studie mraků a slunečnic), svět symbolů, náznaků a šifer (Šifrovací mechanismus, Leonardo "v jednom kole") a konečně svět válečného šílenství (Průčelí osvětimského koncentračního tábora ve 3D zobrazení). Leonardovskou výstavní kolekci, jejíž instalace v Galerii Jednoroh potrvá až do konce školního roku, potom doprovází i výrazná velkoformátová citace čtyř Mistrových myšlenek:

 • Válka je nejbestiálnějším šílenstvím
 • Kdo může jít k prameni, ať nechodí ke džbánu
 • Bez otáčení jde ten, kdo míří ke hvězdám
 • Štěstí dojde ten, kdo hodně pracuje

Pozoruhodnou se jevila stylizovaná postava Leonarda jako průvodce celou vernisáží, kterou v dlouhé bílé vlněné paruce sehrál místopředseda místního studentského parlamentu - v úzké spolupráci s vedením školy jinak úspěšný ideový, stejně tak i praktický organizátor a spolu-hybatel programovým i materiálním zázemím naší výchovně vzdělávací instituce. Vzácnou, ba ojedinělou se stala i osobní iniciativa maminky právě hostujícího autora, která pro následnou hodinu estetické výchovy vybrané třídy sama připravila filozofující prezentaci o Leonardovi a svých osobních zážitcích z návštěvy jeho florentského muzea.

"Špatný žák, který nepřevyšuje svého mistra" - další z Leonardových moudrostí. Výchovná porce učitelské pokory a zároveň lekce zdravé výzvy a ambice pokroku na straně žáka.

Snad jsme Vás, Mistře Leonardo, na našem malém, ale pohostinném středoevropském městě (u příležitosti připomínky Vašeho slovutného výročí) nezklamali...

Za přípravný výstavní tým Mgr. Jaroslav Dvorský


LEONARDO DA VIVAT! v Galerii Jednoroh

Milí studenti, učitelé a rodiče, po nedávné vzpomínce na Karla Kryla znovu otevřeme velkou přestávku múzám.

Tentokrát se ve čtvrtek 2. 5. můžete těšit do (staro)nového prostoru před školním bufetem, který jsme z iniciativy našeho Studentského parlamentu Krkonošského gymnázia a SOŠ / Hostinné povýšili na Galerii Jednoroh. Přijďte se poklonit odkazu Mistra Leonarda, který k nemalému překvapení všech mocně ožije u příležitosti právě čtvrtečního 500. výročí umělcova úmrtí. Z OTUG (Obláček Tvůrců - Umělců - Géniů) možná mezi nás na chvíli slétne i sám Mistr! Ostatně zastihne mezi námi několik svých následovníků. A tak jako velkolepé období renesance nebylo výsadou pouhé Itálie, na čtvrteční vernisáži se můžeme těšit na umělce zdejší i "přespolní"...

Tedy na viděnou na LEONARDOVI DA VIVAT! ve školní Galerii Jednoroh, 2. 5. 2019 v 9.35.

Výstava bude otevřena ve školní dny až do konce školního roku.

Mgr. Jaroslav Dvorský, učitel


Novinky a informace

Zapojte se prosím do naší sbírky pro Trutnovský útulek!Již proběhlo!


Bděli jsme ve škole již posedmé!

Na Krkonošském gymnáziu a Střední odborné škole v Hostinném pořádal tamější Studentský parlament ve dnech 3. - 4. května už posedmé akci Spaní ve škole. Již tradičně přespávání začalo od 16:00 hodin v budově gymnázia, sešlo se přes 40 studentů, kteří si přišli užít filmovou noc. Na akci se promítala série filmů Avengers a hřebem celé noci se stala diskotéka se vším všudy. Velká část studentů statečně bděla až do brzkých ranních hodin. Velké díky patří pedagogickému dozoru v podobě paní učitelky Mgr. Veroniky Hožové a Bc. Denisy Grofové a samozřejmě také vedení školy za umožnění této akce. Studentský parlament se také omlouvá za tentokrát poněkud živější průběh akce a případné rušení nočního klidu v Hostinném. Děkujeme a těšíme se na další akci!

Matěj Voňka, místopředseda Studentského parlamentu KRGYM a SOŠ v Hostinném


Majáles #2019Všem, kteří pomáhali na MINIBRIGÁDĚ v učebně číslo 13. moc DĚKUJEME. 📄🤲 


Pozvánka na brigádu

Zveme Vás na zajímavou brigádu: 2 hodinová pomoc s programovým katalogem na Dračí slavnosti
Odměna: 100 ks vytištěných autorských pohlednic podle vlastního návrhu
ZÍTRA 17. 4. OD 14:00 DO 16:00 HODIN V UČEBNĚ ČÍSLO 13!

Na brigádu Vás zve pan učitel Dvorský spolu se Studentským parlamentem


BÁSNÍK S KYTAROU

aneb Za jubilujícím Karlem Krylem vzhůru k hudebnímu nebi 

V Hostinném jsme hostili Karla Kryla

Anděl, Bratříčku, zavírej vrátka, Jeřabiny, Veličenstvo Kat -čtvero "krylovek", protestsongů, které ve středu 10. 4. 2019 o velké přestávce rozezněly budovu Krkonošského gymnázia a SOŠ. Byl s námi a my s ním - tedy spolu s klavírem a vlastním zpěvem, uprostřed jeho tří letošních nápadných výročí (3. 3. - 25 let od jeho úmrtí, 12. 4. - 75 let od jeho narození, 9. 9. - 50 let od jeho odchodu do německého exilu). A to ještě hned v následující hodině navazovala školní filmová premiéra nedávno objeveného záznamu norské televize z Krylova pozoruhodného koncertování. "Básník s kytarou" ho podnikl na pozvání norského studentského parlamentu, též právě před 50 lety. A studentský parlament naší školy? Za tím norským vlastně nezůstal pozadu. Pozval nás totiž do jím zvelebeného půdního prostoru, tedy vlastním přičiněním nově upraveného jako školní kino. V absolutní tmě jsme si tak vychutnali zdvojenou premiéru: dokumentu o Krylovi, filmového sálku jako místa budoucích kulturních akcí školy.

Karle Kryle, vášnivý ochránce naší svobody a demokracie,
akční studentské parlamenty - norský i český, děkujeme!

Za učitele i studenty Mgr. Jaroslav Dvorský


Ve středu 10. 4. 2019 jsme si na půdě školy připomněli hned 3 letošní krylovská výročí:
3. 3. - 2️⃣5️⃣. let od úmrtí
12. 4. - 7️⃣5️⃣. let od narození
9. 9. - 5️⃣0️⃣. let od odchodu do německého exilu
➖➖➖➖➖➖
Program:
☑️ Velká přestávka: společné zpívání "krylovek" před společenskou místností za doprovodu klavíru:
a) ANDĚL
b) BRATŘÍČKU
c) JEŘABINY

                                d) VELIČENSTVO KAT

☑️ 3. vyučovací hodina: projekce záznamu norské televize z Krylova koncertu (Norsko 1969)
➖➖➖➖➖➖
Daná akce na půdě školy (pro kvintu, sextu, septimu, 1. S, 2. S a 3. S) byla zároveň otevřením renovovaného půdního prostoru pro budoucí akce školy.


Velikonoční JARMARK


Velikonoční JARMARK
Již podruhé uspořádal Studentský parlament Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy v Hostinném Velikonoční JARMARK. Podobně jako minulý rok se tu sešlo nebo i na místě vzniklo spoustu rukodělných studentských výrobků. Jarmark zahájily dvě studentky hrou na příčné flétny, následovala písnička připomínající Ježíše Krista, neodmyslitelně spojeného s Velikonocemi, podaná studenty ze třídy primy. Na jarmarku jsme si také připomněli 25 let od úmrtí Karla Kryla - jedna ze studentek tercie zahrála a zazpívala jeho Anděla. Celý jarmark se nesl v příjemném duchu a ve vyzdobeném prostředí školní jídelny. Ten, kdo se na chvíli zastavil, měl možnost si domů odnést nějakou tu maličkost, ať už v podobě výrobku nebo dobré předvelikonoční nálady. Kromě upřímného poděkování všem zúčastněným jarmarečním řemeslníčkům, prodejcům, vystupujícím a samozřejmě návštěvníkům adresujeme naše velké díky vedení školy, vedení školní jídelny a panu učiteli Jaroslavu Dvorskému.

Matěj Voňka , místopředseda Studentského parlamentu KRGYM a SOŠ.


TV OBR o Velikonočním JARMARKU 


Úklid půdy

 Mockrát vám děkuji. Skvělá práce. - Martin Vlášek, ředitel školy


Spaní ve škole

Z noci z 25. na 26. ledna proběhla už po několikáté akce pořádaná Studentským parlamentem Krkonošského gymnázia a SOŠ - Spaní ve škole.

Zájemci o přespání ve škole, z řad studentů, se tradičně sešli v budově školy a byli připraveni na zhlédnutí výběru hororových filmů a třídílného filmu Fakjů pane učiteli. Celá akce probíhala v jednom kuse až do ranních hodin, kdy někteří studenti statečně nezamhouřili ani oko. Velké díky za dozor na akci patří paní učitelce Lence Kašparové a paní Evě Ulrichové, samozřejmě také vedení školy za umožnění akce v prostorách školy.

Matěj Voňka, místopředseda Studentského parlamentu KRGYM a SOŠ.

Facebooková stránka

SPKGS

Facebooková stránka
KRGYM


Nejnovější zápis ke stažení zde!

(zbytek na FB stránce Studentského parlamentu nebo na vyžádání)

Co plánujeme!

VIDEA SE STUDENTSKÝM PARLAMENTEM


Velikonoční JARMARK 2019

už po druhé na Krkonošském gymnáziu a SOŠ v Hostinném


Projektový den na

Krkonošském gymnáziu a SOŠ - pracoviště Hostinné


MĚSTSKÝ TÝDENÍK O JARMARKU


Video dokumentace mimořádného zasedání zastupitelstva města Hostinné

(kde vystoupili místopředsedové parlamentu s podporou za studenty)


Video ze Dne otevřených dveří na Gymnáziu a SOŠ Hostinné

Kontaktujte nás :-)


Studentský parlament Krkonošského gymnázia 
a Střední odborné školy, pracoviště Hostinné

Horská 309, 543 71 Hostinné

+420 739 613 158