Studentský parlament      Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy  

PRACOVIŠTĚ HOSTINNÉ

GYMNÁZIUM, SOCIÁLNÍ ČINNOST, OŠETŘOVATEL

3 obory, 3 možné podoby vašeho studia i perspektivního profesního nasměrování

Zaujala vás některá, či ještě váháte?

Přijměte pozvánku na komentovanou procházku naší školou... 


Novinky a informace

Parlamentní víkendové setkání na Krkonošském gymnáziu a SOŠ, Hostinné 17. - 19. 9. 2021

Pravdu o tom, že Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola v Hostinném skutečně patří mezi školy pohostinné, znovu prokázalo Parlamentní víkendové setkání, uspořádané na naší škole ve dnech 17. až 19. září 2021. Předcházely mu sice několikaměsíční přípravy, ale čas investovaný do nich se znamenitě zúročil. Setkání si pochvalovali všichni účastníci a někteří jeho přátelskou atmosféru dokonce označili za téměř rodinnou...

Z pestrého programu naše přihlášené víkendové účastníky, vystupující hosty, ale i zájemce z řad veřejnosti zaujala hned vernisáž přehlídky studentské fotografie "Distanc 2020/21", opentlená pozoruhodnými hudebními výstupy dvou žáků. Školní Galerie Jednoroh tak s novým školním rokem opět ožila studentským uměním a činorodostí", aby plnila své ideové poslání a zamýšlené kulturní krédo školy "Studenti sobě!"

Několik studentských přednášek, besed a výstupů zaměřených zejména na debatní dovednosti a fungování studentských parlamentů a samospráv prostřídaly dva klíčové programové body, a to živá debata na téma "Jak koronavirus ovlivňuje školství a jaký má vliv na psychiku dětí" a potom také předvolební debata pozvaných zástupců politických stran (před nadcházejícími říjnovými volbami do PS PČR). Pozoruhodnou třešinkou na pestrém programovém dortu, servírovaném na našem víkendovém setkání, se bezesporu stalo slavnostní zahájení Duálního studia americké maturity. I u něho byli přítomni naši letošní vzácní debatní hosté a odborníci na školství: Jana Berkovcová, Jiří Drahoš, Petr Just, Viktor René Schilke, Jan Sobotka, Arnošt Štěpánek a Martin Úlovec.

Právě za nimi míří naše velké upřímné poděkování za přijaté pozvání k nám a za jejich věcné a moudré podebatování na zadané aktuální téma. Svou vděčnost ale též směrujeme ke všem zúčastněným divákům a posluchačům, někdy i odvážně přebírajícím roli glosátorů, diskutérů či tazatelů. Děkujeme moderátorovi obou debat Štěpánu Svobodovi, ale v neposlední řadě též všem našim laskavým sponzorům, kteří se podíleli na finančním zajištění akce. Naší školní jídelně děkujeme za chuťově vytříbený i vizuálně pohledný slavnostní sobotní oběd, vedení školy za trpělivost, projevenou empatii a maximální podporu, panu učiteli Jaroslavu Dvorskému za pomoc při přípravách celé akce a za víkendový dozor nad ní a celému realizačnímu týmu Studentského parlamentu Krkonošského gymnázia a SOŠ za povedenou, ba dokonalou souhru s výsledkem plynulého a bezproblémového průběhu našeho Parlamentního víkendového setkání.

Za Studentský parlament Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy Matěj Voňka, předseda

Foto: Tereza Kocourková


Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola, PRACOVISTĚ HOSTINNÉ


Jedinečná příležitost! Krkonošské gymnázium partnerem Americam Academy

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola se jako první pilotní veřejná škola stala partnerem mezinárodně uznávané instituce American Academy se sídlem v Praze.

V rámci tzv. duálního programu bude takto pro naše studenty možné studovat American Academy online a získat tak v posledním roce studia jak české maturitní vysvědčení, tak i High School Diploma, který může českým studentům významně usnadnit cestu na zahraniční vysoké školy (viz výše uvedený leták). Nespornou výhodou programu je i fakt, že jde o studium ostatních předmětů v anglickém jazyce.

Jelikož půjde o první ročník naší vzájemné spolupráce, kdy se studentům bude tato možnost nabízet, gymnázium má připraveno pro případné zájemce pouze 25 míst (uvedená cena v letáku 12 500 Kč/rok platí při plném počtu zájemců, při nižším počtu zájemců může být cena max. 20 000 Kč/rok).

Studium bude otevřené pro studenty budoucí kvinty a sexty a pro studenty budoucí kvarty ve formě tzv. přípravného ročníku. Předpokladem studia je vážnější zájem o anglický jazyk a všeobecné vzdělávání. Přihlášky budou koordinátoři přijímat od žáků školy od 12. do 19. května 2021. Výběr žáků do programu proběhne na základě posouzení komise školy a American Academy.

Start americké maturity za účasti významných hostů

V sobotu 18. 9. 2021 byla slavnostně zahájena výuka oline programu americké maturity v Hostinném. Zahájení byli přítomni významní hosté v čele se senátorem Jiřím Drahošem a náměstkem hejtmana Arnoštem Štěpánkem.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Naši studenti pomáhají

Naši studenti Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy, pracoviště Hostinné pomáhají jako dobrovolníci v různých zařízení v Královéhradeckém kraji. Zabývají se péčí o pacienty, u nichž je podezření na covid-19, ale i o pacienty s pozitivními testy na toto onemocnění nebo klienty, kteří jejich pomoc potřebují.

,,V této těžké situaci co provází celý svět jsme se rozhodli jít posílit personál do nemocnice Vrchlabí, Dvůr Králové nad Labem, do Alzheimer caru a dalších zařízení. Jako odměnu za tuto psychicky i fyzicky náročnou práci dostáváme úsměvy a vděk od lidí, o které se staráme.

Toto zaměstnání není jen tak nějaká práce, ale poslání, které nemůže dělat jen tak někdo, tato práce nás naplňuje a děláme ji s láskou."říkají studenti naší školy.

Pomoci mohou nejen lidé se zdravotnickým vzděláním, možností je daleko víc, vlastně "jen" postačí dodržovat platná opatření, a tak ušetřit zdravotníkům práci!

Matěj Voňka, předseda Studentského parlamentu


SLEDUJTE STUDENTSKÝ PARLAMENT NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Obory vzdělání

Gymnázium

Osmileté studium poskytujeme ve Vrchlabí a Hostinném, čtyřleté ve Vrchlabí. Absolventi mají být vybaveni klíčovými kompetencemi a všeobecným rozhledem na úrovni středoškolsky vzdělaného člověka a být připraveni především pro vysokoškolské vzdělávání a další typy terciárního vzdělávání, profesní specializaci i pro občanský život. Absolventi v průběhu vzdělávání na gymnáziu získají široký vzdělanostní základ a dosáhnou takové úrovně klíčových kompetencí, která jim umožní dále rozvíjet schopnosti a dovednosti v procesu celoživotního vzdělávání a získávání životních zkušeností.

Mají předpoklady pro vysokoškolské a další studium, pro jejich adaptabilitu v různých oborech a oblastech lidské činnosti, pro přizpůsobení se nově vznikajícím požadavkům na trhu práce i pro případné uplatnění v zahraničí. V souladu se školním vzdělávacím programem mohou být připraveni i s určitou profilací či zaměřením, kterými školy dotvářejí profil absolventa svého gymnázia.

Sociální činnost

Čtyřletý maturitní obor je vyučován v Hostinném. Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Má také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb. Získává odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Ošetřovatel

Tříletý učební obor je vyučován v Hostinném. Absolventi se uplatní ve zdravotnických zařízeních a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích. Absolventi se mohou dále vzdělávat na středních odborných školách, zejména v ošetřovatelských oborech a v odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky.


Chceš se stát členem Studentského parlamentu?


Jestliže ano, samozřejmě můžeš!

Dostav se na jakékoliv pravidelné zasedání parlamentu. ->->

Všechny studenty zveme na pravidelné schůzky Studentského parlamentu, každé úterý od 14:20 hodin v zasedacím sále Studentského parlamentu. 

Poohlédnutí za akcemi

Dobrovolnictví na Městském úřadě v Hostinném

Vše to začalo aktuální situací v České republice. Kdy došlo k vyhlášení nouzového stavu a následnému omezení pohybu osob na celém území republiky.
Nová pandemická situace si tedy vyžaduje určitá opatření a koronavirus nejvíce napadá naše seniory. Proto jsme přišli s nápadem oslovit Městský úřad, konkrétně sociální odbor s nabídkou pomoci za studenty Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy.
V úterý 17. března jsme měli důležitou schůzku s vedením města a vedením sociálního odboru kde jsme si vysvětlili a přijali důležité cíle naší pomoci.
Už ve středu 18. března jsme se do pomoci naším seniorům aktivně zapojili. Za den jsme vyřídili až 800 telefonátu v časovém rozmezí od 8:00 do 18:00 zároveň jsme také začali rozvážet roušky pro všechny nad 65 let a zveřejnili nabídku zprostředkování nákupů.
První den byl náročný, ale všichni jsme věděli, že je to potřeba. Pokračovali jsme i v dalším týdnu a dodali jsme všem seniorům ve věku od 60 let roušky.

Za dobrovolníky z řad studentů

Matěj Voňka, předseda Studentského parlamentu 

Hostinné hostilo Setkání studentských samospráv
na Krkonošském gymnáziu a Střední odborné škole, pracoviště Hostinné

Setkání proběhlo ve dnech 18. až 20. října 2019 v budově gymnázia, v areálu františkánského kláštera a v Národním domě v Hostinném. Celou akci zorganizoval Studentský parlament Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy pod vedením Štěpána Svobody (předseda) a Matěje Voňky (místopředseda).

A co že to vlastně vůbec studentské samosprávy jsou?
"Jeden z paragrafů školského zákona umožňuje studentům zakládat v rámci školy takovéto samosprávné orgány, do nichž mohou být studenti voleni a mohou v nich pracovat. Prostřednictvím těchto samosprávných orgánů se mohou studenti obracet na vedení školy a vedení školy je povinno se těmito stanovisky zabývat a vyjádřit se k nim," popisují sami členové smysl studentských samospráv.

I když se taková akce (a v takovém měřítku!) v Hostinném konala vůbec poprvé, většinu z očekávání místních organizátorů naplnila, do budoucna navíc přinesla cenné organizační zkušenosti a poučení.

Na zahájení Setkání se svými zdravicemi vystoupili: Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje za odbor školství, Ing. Dagmar Sahánková, starostka města Hostinné, Mgr. Martin Vlášek, ředitel Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy, a PhDr. Petr Just, Ph.D., politolog z Metropolitní univerzity Praha.
Obsahovou sponou Setkání byla následující čtveřice témat: Spolupráce studentských samospráv napříč republikou, Česká společnost a její školství, Životní prostředí - stav a perspektivy a v neposlední řadě i významné výročí 30 let od Sametové revoluce.

Do Hostinného se sjelo několik desítek zástupců studentských samospráv z různých koutů České republiky a v bohatém programu vystoupila řada vážených odborníků a hostů, jako např. RNDr. Michaela Kleňhová, ředitelka CERMATU, doc. JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D. a jeho manželka Ivana - oba s dlouholetými zkušenostmi z oblasti forenzní psychologie. Programovou páteří hned pátečního odpoledne se staly dvě velké veřejné debaty zástupců jednotlivých politických stran na připravená témata. Vystoupil také etnolog Mgr. Libor Dušek, Ph.D. (Historie Krkonoš a Podkrkonoší), dále analytik a klimatolog Tomáš Jungwirth, trutnovská radní Kateřina Hůlková, expert na právní ochranu přírody a krajiny Lukáš Blažej, organizátorka Studentské AGORY Pavla Bednáriková nebo expert na české školství Martin Úlovec. Program též pamatoval na Historii gymnázia v Hostinném (Mgr. Ivana Mědílková, bývalá ředitelka Gymnázia a SOŠ Hostinné) i na Historii Hostinného (Tomáš Anděl, ředitel GAU Hostinné).

Akce se těšila velké podpoře Královéhradeckého kraje, města Hostinné, města Vrchlabí, firem KRPA PAPER, MODEL Group a dalších organizací napříč městem, ale i za jeho hranicemi.

Velké poděkování patří všem členům Studentského parlamentu Krkonošského gymnázia a SOŠ, pracoviště Hostinné, na kterých stála téměř veškerá organizace Setkání a díky nimž měla akce převážně hladký průběh.

Naše poděkování samozřejmě míří i za všemi výše zmiňovanými hosty, přednášejícími a dalšími spolutvůrci programu (např. místními skauty), pochopitelně za laskavými sponzory, ale míří také k vedení Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy a v neposlední řadě k jednotlivým členům učitelského sboru a k dalším pracovníkům školy, kteří svým aktivním přístupem byli maximálně nápomocní při náročné přípravě a realizaci Setkání studentských samospráv.

Ještě jednou moc děkuji za celý tým organizátorů.

Matěj Voňka, místopředseda Studentského parlamentu Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy, pracoviště Hostinné
PROJEKT ,,JSEM" - Parlament dětí a mládeže Moravskoslezského kraje

Rozhodl jsem se napsat krátký článek s pozvánkou na tuto akci a s možností, jak se i VY můžete stát součástí tohoto jedinečného projektu.

Proč tento projekt vlastně vznikl? Také Vám připadá, že jsou studenti čím dál více demotivování? Že mladí lidé málo kdy dělají něco navíc a postupně zapomínají, jaké jsou jejich sny a proč jich chtějí dosáhnout? Že se bojí čím dál více udělat chybu a neví, jak s případnou chybou pracovat? Že dnešní generace neví, jak se správně vyjadřovat a mnohdy i jak mezi sebou komunikovat? Že tráví stále více času na sociálních sítích a zapomínají na běžný "offline" život?

Věřím, že ani jeden z bodu není případ, který by se týkal někoho z Vás, přesto jsem si jistý, že určitě každý z nás má ve svém okolí někoho přesně takového. Někoho, kdo nechápe, proč máte tu potřebu chodit do parlamentu a vyjadřovat svůj názor, proč pořádáte akce a ve svém volném čase se věnujete něčemu navíc,...
Určitě jste si vybavili i konkrétní osobu, proto nám prosím dovolte se krátce představit. Jmenuji se Zdeněk Řeháček (držitel ocenění TOP 60 nejaktivnějších středoškoláků roku 2019) a společně se svou kolegyní Kristýnou Vodákovou (výherkyně Raiffeisenbank Student Leader 2019) nám, jakožto osmnáctiletým studentům vadí úplně to stejné a tento problém mezi svými spolužáky a vrstevníky vnímáme téměř každý den. Rozhodli jsme se, že to tak nenecháme a společně s Parlamentem dětí a mládeže Moravskoslezského kraje a za finanční podpory Moravskoslezského kraje jsme se rozhodli uspořádat akci JSEM... budoucnost!, na kterou bychom Vás, potažmo Vaší parlament, kamarády a Vaše okolí rádi pozvali.

Akce se uskuteční 4. 12. 2019 v COOLTOUR v Ostravě. Během tohoto dne proběhne akce celkem dvakrát - nejprve v 10:00 pro školy a případné zájemce z řad parlamentů a následně poté v 18:00 pro širokou veřejnost. Jsme si vědomi faktu, že Ostrava je pro většinu z Vás daleko, přesto bychom Vás rádi pozvali a na akci přivítali.
Nezoufejte! Pokud se Vám myšlenka celého projektu líbí, ale bohužel se konference JSEM... budoucnost! nemůžete zúčastnit, přesto se můžete stát součástí tohoto projektu. Hlavní myšlenkou akce je mladým lidem ukázat, že pokud si budou dostatečně věřit, dokážou vše, co budou chtít. Chceme jím ukázat, proč je důležité vystoupit z davu a následovat své sny, a že být aktivní a dělat něco navíc, není zločin! Chceme ukázat, že pouze my rozhodujeme o tom, kým jsme a kým budeme! Proto součást projektu je také výzva na sociálních sítích.
Věřím, že v parlamentech se pohybují aktivní lidé, kteří ví, kým jsou a mohou být inspirací pro ostatní mladé lidi v České republice. Proto bychom Vás chtěli požádat, zda byste se k výzvě připojili a sdíleli na sociálních sítích to, kým jste. Stačí se vyfotit, jak v rukou držíte nápis "JSEM..." a tuto fotku dát na sociální sítě s #jsemPDMMSK a označit @projektjsem. V popisku poté každý píše, kým je, co dělá a jaké jsou jeho sny - příklady můžete najít v příloze či na instagramu, když vyhledáte #jsemPDMMSK.

Je to maličkost, která nezabere příliš času, ale udělá mnoho! Společně vytvoříme jedinečnou síť lidí, kteří jsou aktivní, plní si své sny a především ví, že o své budoucnosti rozhodují jen oni samotní. Zároveň se nám podaří rozšířit myšlenka o mládežnických parlamentech, radách či jiných mládežnických organizacích mezi občany České republiky.
Pokud Vás projekt zaujal a chcete se o něm dozvědět více, určitě se koukněte na web, který se postupně aktualizuje, upravuje a opravuje a najdete zde veškeré informace k projektu a samotným řečníkům.

Těším se na spolupráci,
za celý organizační tým
s pozdravem

Zdeněk Řeháček
hlavní organizátor projektu JSEM...
zdenda@projektjsem.cz l +420 607 144 097 l


,,Jsem Matěj Voňka"

Podpořte i vy tuhle myšlenku a přidávejte podobné fotky s hastagem #jsempdmmsk.
Parlament dětí a mládeže Moravskoslezského kraje vymyslel tento skvělý projekt! 🤩🖤
https://projektjsem.cz/

Jsem... hrdý patnáctiletý student Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy, pracoviště Hostinné v Královéhradeckém kraji.
Jednou z mých největších zálib je Studentský parlament u nás na škole. Miluju když mohu prostřednictvím parlamentu pořádat různé školní i veřejné akce.
Díky jedné z těchto akcí jsem se za pomoci svých kamarádů z Boleslavského parlamentu dostal k parlamentu Národnímu (NPDM).
Poprvé jsem se účastnil jeho zasedání a myslím, že jsem překvapil hlavně sám sebe, když jsem oznámil svou kandidaturu na jednoho z místopředsedů NPDM a ono to prostě vyšlo.
Moc si vážím podpory několika krajů, napříč Českou republikou, bez kterých by to nešlo.
Právě teď jsem velice šťastný a děkuji všem za krásné strávení čtyř dnů v Praze na XXII. zasedání NPDM.
Poznal jsem spoustu nových lidí a jsem za to neskutečně rád.
Už teď se těším na další akci, (třeba v mé režii) na které se zase všichni potkáme.
Tak doufám, že už víte alespoň trochu jaký... JSEM! ❤️
Zapojení našich studentek

4. ÚNOR 1820 - 4. ÚNOR 2020
4. ÚNOR 1820 - 4. ÚNOR 2020


Studentky třídy 1.S při hodině výtvarné výchovy
Studentky třídy 1.S při hodině výtvarné výchovy
Prapory na budově gymnázia
Prapory na budově gymnázia

Ze zpravodaje města Hostinné / LEDEN 2020
Ze zpravodaje města Hostinné / LEDEN 2020

Krabice od bot

Tento rok jsme se jakožto Krkonošské gymnázium a SOŠ stali potřetí hrdými účastníky charitativní sbírky Krabice od bot. Tuto sbírku organizuje Diakonie ČCE a u nás se hlavním sběrným místem stává Město Hostinné zastoupeno sociální pracovnicí Bc. Renatou Maškovou. Do sbírky se letos zapojilo opět mnoho studentů i učitelů naší školy a společně jsme nashromáždili a zabalili přes 250 dárků. Děkuji tímto všem dárcům, ale také studentskému parlamentu za pomoc s propagací akce a paní učitelce Mgr. Doubravě Dřízhalové za velkou pomoc s organizací a balením dárků. Nyní dárečky poputují do zařízení, kde jsou za ně vděční - azylový domov, dětské centrum, nízkoprahové centrum... Děkuji, že jste spolu s námi pomohli udělat radost dětem, které se nacházejí zrovna v nelehké životní etapě.

Kateřina Šitinová, učitelka


Krajský parlament mládeže Královéhradeckého kraje
v očekávání svého založení

Členové přípravného výboru KPMKK
Členové přípravného výboru KPMKK

Dne 10. prosince 2019 se na Krajském úřadě v Hradci Králové sešli členové Studentského parlamentu Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy a členové Studentského parlamentu Dvora Králové nad Labem s Mgr. Martinou Berdychovou, náměstkyní hejtmana za oblast školství. Hlavním tématem společné pracovní schůzky bylo zakládání Krajského parlamentu mládeže Královéhradeckého kraje (KPMKK) a všechny procedury a aktivity s tím spojené. Pracovní výbor se usnesl na termínu ustanovující schůze KPMKK: 29. leden 2020. Na dané ustavující zasedání jsou zváni vždy dva členové studentských parlamentů z celého kraje. Ponese se v duchu voleb členů do vedení a Rady KPMKK a též potřebného schválení předběžného programu na první funkční období. Dnešní pracovní schůzky si opravdu ceníme a děkujeme paní náměstkyni Berdychové za to, že si na nás našla čas. Těšíme se jak na vlastní založení Krajského parlamentu, tak na další vzájemnou pomoc a spolupráci.

Matěj Voňka, předseda Studentského parlamentu

Členové přípravného výboru KPMKK
Členové přípravného výboru KPMKK

Představujeme Vám našeho studenta Matěje Voňku,
nového místopředsedu Národního parlamentu dětí a mládeže

Matěj Voňka
Matěj Voňka

Takového druhého sotva potkáte. Družný, veselý, pracovitý, empatický, iniciativní, kreativní - se srdcem na jedné dlani, ale i s rozumem hned ve druhé (hrsti). Jestli platí, že "kdo si hraje, nezlobí", je u Matěje ve stejné platnosti: "Dobrá škola (vý)hrou aneb Pokud ve škole něco nehraje, ani nejlepší žáci čistě nezahrají..."
Určitě i pro to 18. - 20. října spolupořádal historické Setkání studentských samospráv ČR v Hostinném, počátkem listopadu byl zvolen předsedou Studentského parlamentu Krkonošského gymnázia a SOŠ, pracoviště Hostinné (po 2 roky předtím už tu ovšem stál u zrodu většiny školních i mimoškolních akcí), 26. listopadu ho v Praze zvolili do tříčlenného vedení Národního parlamentu dětí a mládeže jako jeho místopředsedu, nejspíš i pro to spolu s místopředsedy školního parlamentu a ve spolupráci s Mgr. Martinou Berdychovou (náměstkyní hejtmana, zodpovědnou za oblast školství, kultury a sportu) připravil založení Krajského parlamentu dětí a mládeže Královéhradeckého kraje.
Matěji, děkujeme!

Za Krkonošské gymnázium a SOŠ, pracoviště Hostinné
Mgr. Jaroslav Dvorský


Ze zpravodaje města Hostinné / LEDEN 2020
Ze zpravodaje města Hostinné / LEDEN 2020

Vydali jsme se na pracovní schůzky k založení nového KRAJSKÉHO PARLAMENTU MLÁDEŽE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (KPMKK).

V 9:40 hodin jsme měli první schůzku se Studentským parlamentem Gymnázia J. K. Tyla  v Hradci Králové.
Představili jsme náš návrh a očekávání od nově vznikajícího KPMKK. Vedení společně s členy Studentského parlamentu na Gymnáziu J. K. Tyla bylo našemu návrhu nakloněno.
Naše další kroky směřovaly na Krajský úřad - Královéhradeckého kraje za náměstkyní hejtmana za oblast školství Martinou Berdychovou.
▪️Probrali jsme základní důležité body k založení a domluvili jsme se na dalším postupu realizace.

Z dnešního dne plyne, že bychom mohli do konce kalendářního roku sestavit alespoň pracovní výbor KPMKK a pomalu tento projekt spustit.

Matěj Voňka, Zuzana Tamášiová a Viktorie Drgáčová


Studentský parlament ve Vrchlabí

Dnes 23. října jsme s Jiřím Jedličkou, Sandrou Pírkovou, Danielem Kavčakem a Josefem Navrátilem navštívili Studentský parlament naší školy na pracovišti ve Vrchlabí, abychom navázali vzájemnou spolupráci a zjistili situaci tamějšího parlamentu.
S předsedou parlamentu Ondrou Stránským, jsme se domluvili na dalším postupu funkčnosti jejich parlamentu a poskytli jsme pomocnou ruku pro rozvoj jejich samosprávy.
Dále jsme samozřejmě zapřemýšleli o možnosti pořádání společných akcí.
(Teď po akci Setkání studentských samospráv) je v očekávání založení nového KRAJSKÉHO STUDENTSKÉHO PARLAMENTU, ale nejenom založení krajaského parlamentu máme na srdci, z našich řad parlamentu v Hostinném také vyplynul návrh pořádání společného Majálesu pro obě pracoviště.
Budeme se těšit další spoluprácí se Studentským parlamentem na pracovišti ve Vrchlabí. Chápeme tamější situaci v možná né tak zaběhlé samosprávě jako je u nás, ale samozřejmě se budeme snažit této samosprávě ve všem poradit a vyjít vstříc.
Děkujeme! 

Facebooková stránka

SPKGS

Facebooková stránka
KRGYM

Webové stránky naší školy

Krkonošské gymnázium a

Střední odborná škola Reportáže se Studentským parlamentem

Taková malá ,,tisková konference" pro TV OBR.

 Můžete se podívat na vyjádření pana místostarosty Petra Bartoše a předsedy Studentského parlamentu Matěje Voňky k distribuci roušek pro seniory nad 65 let v Město Hostinné.
#nosterousky #pomahejtesi #vsechnodobredopadne 


Ohlédnutí za akcí Setkání studentských samospráv s reportáží Východočeské televize V1

Vážení, musím vám něco sdělit...
Když se podívám o pár měsíců zpět, tak je neuvěřitelné co jsme jako Studentský parlament Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy dokázali, mluvím o akci Setkání studentských samospráv.
Dnes jsem náhodou narazil na reportáž o této akci od televize V1 a zpětně mě to velice potěšilo.
Jsem velice hrdý na to, jak členové ke Studentskému parlamentu přistupují a jak v něm pracují, protože bez nic by to prostě nešlo.
Vím, že na tyto lidi je spoleh a proto se můžete i v novém roce 2020 těšit na různé akce pořádané právě Studentským parlamentem.

Matěj Voňka, předseda SPKGS

Zdroj: https://vzpravy.cz/.../2106/v-hostinnem-se-sesli-mladi-studenti


Velikonoční JARMARK
už po druhé na Krkonošském gymnáziu a SOŠ v Hostinném


Projektový den na Krkonošském gymnáziu a SOŠ - pracoviště Hostinné


MĚSTSKÝ TÝDENÍK O VELIKONOČNÍM JARMARKU


Video dokumentace mimořádného zasedání zastupitelstva města Hostinné
(kde vystoupili místopředsedové parlamentu s podporou za studenty)


Video ze Dne otevřených dveří na Gymnáziu a SOŠ Hostinné

Kontaktujte nás

Studentský parlament Krkonošského gymnázia 
a Střední odborné školy, pracoviště Hostinné

Horská 309, 543 71 Hostinné

+420 739 613 158

+420 499 404 277

spkgs@post.cz

matej.vonka@gmail.com