Studentský parlament      Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy  

PRACOVIŠTĚ HOSTINNÉ

GYMNÁZIUM, SOCIÁLNÍ ČINNOST, OŠETŘOVATEL

3 obory, 3 možné podoby vašeho studia i perspektivního profesního nasměrování

Zaujala vás některá, či ještě váháte?

Přijměte pozvánku na komentovanou procházku naší školou... 


GYMNÁZIUM 

SOCIÁLNÍ ČINNOST

OŠETŘOVATEL

Oslavy 150. výročí založení gymnázia v Hostinném

Zveme vás na každoroční akci Studentského parlamentu - Parlamentní víkendové setkání na Krkonošském gymnáziu a Střední odborné škole, pracoviště Hostinné.

Tento rok vás čeká nabitý program spojený se 150. výročím založení gymnázia:

• přednášky a debaty se zajímavými hosty
• hudební vystoupení místních kapel
• vernisáž výstavy o gymnáziu


Těšíme se na vás již 7. - 9. října 2022 v Hostinném.

Parlamentní víkendové setkání na Krkonošském gymnáziu a SOŠ, Hostinné 17. - 19. 9. 2021

Pravdu o tom, že Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola v Hostinném skutečně patří mezi školy pohostinné, znovu prokázalo Parlamentní víkendové setkání, uspořádané na naší škole ve dnech 17. až 19. září 2021. Předcházely mu sice několikaměsíční přípravy, ale čas investovaný do nich se znamenitě zúročil. Setkání si pochvalovali všichni účastníci a někteří jeho přátelskou atmosféru dokonce označili za téměř rodinnou...

Z pestrého programu naše přihlášené víkendové účastníky, vystupující hosty, ale i zájemce z řad veřejnosti zaujala hned vernisáž přehlídky studentské fotografie "Distanc 2020/21", opentlená pozoruhodnými hudebními výstupy dvou žáků. Školní Galerie Jednoroh tak s novým školním rokem opět ožila studentským uměním a činorodostí", aby plnila své ideové poslání a zamýšlené kulturní krédo školy "Studenti sobě!"

Několik studentských přednášek, besed a výstupů zaměřených zejména na debatní dovednosti a fungování studentských parlamentů a samospráv prostřídaly dva klíčové programové body, a to živá debata na téma "Jak koronavirus ovlivňuje školství a jaký má vliv na psychiku dětí" a potom také předvolební debata pozvaných zástupců politických stran (před nadcházejícími říjnovými volbami do PS PČR). Pozoruhodnou třešinkou na pestrém programovém dortu, servírovaném na našem víkendovém setkání, se bezesporu stalo slavnostní zahájení Duálního studia americké maturity. I u něho byli přítomni naši letošní vzácní debatní hosté a odborníci na školství: Jana Berkovcová, Jiří Drahoš, Petr Just, Viktor René Schilke, Jan Sobotka, Arnošt Štěpánek a Martin Úlovec.

Právě za nimi míří naše velké upřímné poděkování za přijaté pozvání k nám a za jejich věcné a moudré podebatování na zadané aktuální téma. Svou vděčnost ale též směrujeme ke všem zúčastněným divákům a posluchačům, někdy i odvážně přebírajícím roli glosátorů, diskutérů či tazatelů. Děkujeme moderátorovi obou debat Štěpánu Svobodovi, ale v neposlední řadě též všem našim laskavým sponzorům, kteří se podíleli na finančním zajištění akce. Naší školní jídelně děkujeme za chuťově vytříbený i vizuálně pohledný slavnostní sobotní oběd, vedení školy za trpělivost, projevenou empatii a maximální podporu, panu učiteli Jaroslavu Dvorskému za pomoc při přípravách celé akce a za víkendový dozor nad ní a celému realizačnímu týmu Studentského parlamentu Krkonošského gymnázia a SOŠ za povedenou, ba dokonalou souhru s výsledkem plynulého a bezproblémového průběhu našeho Parlamentního víkendového setkání.

Za Studentský parlament Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy

Matěj Voňka, předseda

Americká maturita

Jedinečná příležitost! Krkonošské gymnázium a SOŠ partnerem Americam Academy

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola se jako první pilotní veřejná škola stala partnerem mezinárodně uznávané instituce American Academy se sídlem v Praze.

V rámci tzv. duálního programu bude takto pro naše studenty možné studovat American Academy online a získat tak v posledním roce studia jak české maturitní vysvědčení, tak i High School Diploma, který může českým studentům významně usnadnit cestu na zahraniční vysoké školy (viz výše uvedený leták). Nespornou výhodou programu je i fakt, že jde o studium ostatních předmětů v anglickém jazyce.

Jelikož půjde o první ročník naší vzájemné spolupráce, kdy se studentům bude tato možnost nabízet, gymnázium má připraveno pro případné zájemce pouze 25 míst (uvedená cena v letáku 12 500 Kč/rok platí při plném počtu zájemců, při nižším počtu zájemců může být cena max. 20 000 Kč/rok).

Studium bude otevřené pro studenty budoucí kvinty a sexty a pro studenty budoucí kvarty ve formě tzv. přípravného ročníku. Předpokladem studia je vážnější zájem o anglický jazyk a všeobecné vzdělávání. Přihlášky budou koordinátoři přijímat od žáků školy od 12. do 19. května 2021. Výběr žáků do programu proběhne na základě posouzení komise školy a American Academy.

Start americké maturity za účasti významných hostů

V sobotu 18. 9. 2021 byla slavnostně zahájena výuka oline programu americké maturity v Hostinném. Zahájení byli přítomni významní hosté v čele se senátorem Jiřím Drahošem a náměstkem hejtmana Arnoštem Štěpánkem.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy


Sledujte nás na sociálních sítích

Všechny žáky zveme na pravidelné zasedání Studentského parlamentu, které probíhá každé úterý od 14:30 hodin v učebně číslo 15.

Poohlédnutí za akcemi

Hostinné hostilo Setkání studentských samospráv
na Krkonošském gymnáziu a Střední odborné škole, pracoviště Hostinné

Setkání proběhlo ve dnech 18. až 20. října 2019 v budově gymnázia, v areálu františkánského kláštera a v Národním domě v Hostinném. Celou akci zorganizoval Studentský parlament Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy pod vedením Štěpána Svobody (předseda) a Matěje Voňky (místopředseda).

A co že to vlastně vůbec studentské samosprávy jsou?
"Jeden z paragrafů školského zákona umožňuje studentům zakládat v rámci školy takovéto samosprávné orgány, do nichž mohou být studenti voleni a mohou v nich pracovat. Prostřednictvím těchto samosprávných orgánů se mohou studenti obracet na vedení školy a vedení školy je povinno se těmito stanovisky zabývat a vyjádřit se k nim," popisují sami členové smysl studentských samospráv.

I když se taková akce (a v takovém měřítku!) v Hostinném konala vůbec poprvé, většinu z očekávání místních organizátorů naplnila, do budoucna navíc přinesla cenné organizační zkušenosti a poučení.

Na zahájení Setkání se svými zdravicemi vystoupili: Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje za odbor školství, Ing. Dagmar Sahánková, starostka města Hostinné, Mgr. Martin Vlášek, ředitel Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy, a PhDr. Petr Just, Ph.D., politolog z Metropolitní univerzity Praha.
Obsahovou sponou Setkání byla následující čtveřice témat: Spolupráce studentských samospráv napříč republikou, Česká společnost a její školství, Životní prostředí - stav a perspektivy a v neposlední řadě i významné výročí 30 let od Sametové revoluce.

Do Hostinného se sjelo několik desítek zástupců studentských samospráv z různých koutů České republiky a v bohatém programu vystoupila řada vážených odborníků a hostů, jako např. RNDr. Michaela Kleňhová, ředitelka CERMATU, doc. JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D. a jeho manželka Ivana - oba s dlouholetými zkušenostmi z oblasti forenzní psychologie. Programovou páteří hned pátečního odpoledne se staly dvě velké veřejné debaty zástupců jednotlivých politických stran na připravená témata. Vystoupil také etnolog Mgr. Libor Dušek, Ph.D. (Historie Krkonoš a Podkrkonoší), dále analytik a klimatolog Tomáš Jungwirth, trutnovská radní Kateřina Hůlková, expert na právní ochranu přírody a krajiny Lukáš Blažej, organizátorka Studentské AGORY Pavla Bednáriková nebo expert na české školství Martin Úlovec. Program též pamatoval na Historii gymnázia v Hostinném (Mgr. Ivana Mědílková, bývalá ředitelka Gymnázia a SOŠ Hostinné) i na Historii Hostinného (Tomáš Anděl, ředitel GAU Hostinné).

Akce se těšila velké podpoře Královéhradeckého kraje, města Hostinné, města Vrchlabí, firem KRPA PAPER, MODEL Group a dalších organizací napříč městem, ale i za jeho hranicemi.

Velké poděkování patří všem členům Studentského parlamentu Krkonošského gymnázia a SOŠ, pracoviště Hostinné, na kterých stála téměř veškerá organizace Setkání a díky nimž měla akce převážně hladký průběh.

Naše poděkování samozřejmě míří i za všemi výše zmiňovanými hosty, přednášejícími a dalšími spolutvůrci programu (např. místními skauty), pochopitelně za laskavými sponzory, ale míří také k vedení Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy a v neposlední řadě k jednotlivým členům učitelského sboru a k dalším pracovníkům školy, kteří svým aktivním přístupem byli maximálně nápomocní při náročné přípravě a realizaci Setkání studentských samospráv.

Ještě jednou moc děkuji za celý tým organizátorů.

Matěj Voňka, místopředseda Studentského parlamentu Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy, pracoviště Hostinné


Naši studenti pomáhají

Naši studenti Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy, pracoviště Hostinné pomáhají jako dobrovolníci v různých zařízení v Královéhradeckém kraji. Zabývají se péčí o pacienty, u nichž je podezření na covid-19, ale i o pacienty s pozitivními testy na toto onemocnění nebo klienty, kteří jejich pomoc potřebují.

,,V této těžké situaci co provází celý svět jsme se rozhodli jít posílit personál do nemocnice Vrchlabí, Dvůr Králové nad Labem, do Alzheimer caru a dalších zařízení. Jako odměnu za tuto psychicky i fyzicky náročnou práci dostáváme úsměvy a vděk od lidí, o které se staráme.

Toto zaměstnání není jen tak nějaká práce, ale poslání, které nemůže dělat jen tak někdo, tato práce nás naplňuje a děláme ji s láskou."říkají studenti naší školy.

Pomoci mohou nejen lidé se zdravotnickým vzděláním, možností je daleko víc, vlastně "jen" postačí dodržovat platná opatření, a tak ušetřit zdravotníkům práci!

Matěj Voňka, předseda Studentského parlamentu


Dobrovolnictví na Městském úřadě v Hostinném

Vše to začalo aktuální situací v České republice. Kdy došlo k vyhlášení nouzového stavu a následnému omezení pohybu osob na celém území republiky.
Nová pandemická situace si tedy vyžaduje určitá opatření a koronavirus nejvíce napadá naše seniory. Proto jsme přišli s nápadem oslovit Městský úřad, konkrétně sociální odbor s nabídkou pomoci za studenty Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy.
V úterý 17. března jsme měli důležitou schůzku s vedením města a vedením sociálního odboru kde jsme si vysvětlili a přijali důležité cíle naší pomoci.
Už ve středu 18. března jsme se do pomoci naším seniorům aktivně zapojili. Za den jsme vyřídili až 800 telefonátu v časovém rozmezí od 8:00 do 18:00 zároveň jsme také začali rozvážet roušky pro všechny nad 65 let a zveřejnili nabídku zprostředkování nákupů.
První den byl náročný, ale všichni jsme věděli, že je to potřeba. Pokračovali jsme i v dalším týdnu a dodali jsme všem seniorům ve věku od 60 let roušky.

Za dobrovolníky z řad studentů

Matěj Voňka, předseda Studentského parlamentu 


Krabice od bot

Tento rok jsme se jakožto Krkonošské gymnázium          a SOŠ stali potřetí hrdými účastníky charitativní sbírky Krabice od bot. Tuto sbírku organizuje Diakonie ČCE     a u nás se hlavním sběrným místem stává Město Hostinné zastoupeno sociální pracovnicí Bc. Renatou Maškovou. Do sbírky se letos zapojilo opět mnoho studentů i učitelů naší školy a společně jsme nashromáždili a zabalili přes 250 dárků. Děkuji tímto všem dárcům, ale také studentskému parlamentu za pomoc s propagací akce a paní učitelce Mgr. Doubravě Dřízhalové za velkou pomoc s organizací a balením dárků. Nyní dárečky poputují do zařízení, kde jsou za ně vděční - azylový domov, dětské centrum, nízkoprahové centrum... Děkuji, že jste spolu s námi pomohli udělat radost dětem, které se nacházejí zrovna v nelehké životní etapě.

Kateřina Šitinová, zástupkyně ředitele pro SOŠ a SOU 


Krajský parlament mládeže Královéhradeckého kraje
v očekávání svého založení

Členové přípravného výboru KPMKK
Členové přípravného výboru KPMKK

Dne 10. prosince 2019 se na Krajském úřadě v Hradci Králové sešli členové Studentského parlamentu Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy a členové Studentského parlamentu Dvora Králové nad Labem s Mgr. Martinou Berdychovou, náměstkyní hejtmana za oblast školství. Hlavním tématem společné pracovní schůzky bylo zakládání Krajského parlamentu mládeže Královéhradeckého kraje (KPMKK) a všechny procedury a aktivity s tím spojené. Pracovní výbor se usnesl na termínu ustanovující schůze KPMKK: 29. leden 2020. Na dané ustavující zasedání jsou zváni vždy dva členové studentských parlamentů z celého kraje. Ponese se v duchu voleb členů do vedení a Rady KPMKK a též potřebného schválení předběžného programu na první funkční období. Dnešní pracovní schůzky si opravdu ceníme a děkujeme paní náměstkyni Berdychové za to, že si na nás našla čas. Těšíme se jak na vlastní založení Krajského parlamentu, tak na další vzájemnou pomoc a spolupráci.

Matěj Voňka, předseda Studentského parlamentu


Představujeme Vám našeho studenta Matěje Voňku,
nového místopředsedu Národního parlamentu dětí a mládeže

Matěj Voňka
Matěj Voňka

Takového druhého sotva potkáte. Družný, veselý, pracovitý, empatický, iniciativní, kreativní - se srdcem na jedné dlani, ale i s rozumem hned ve druhé (hrsti). Jestli platí, že "kdo si hraje, nezlobí", je u Matěje ve stejné platnosti: "Dobrá škola (vý)hrou aneb Pokud ve škole něco nehraje, ani nejlepší žáci čistě nezahrají..."
Určitě i pro to 18. - 20. října spolupořádal historické Setkání studentských samospráv ČR v Hostinném, počátkem listopadu byl zvolen předsedou Studentského parlamentu Krkonošského gymnázia a SOŠ, pracoviště Hostinné (po 2 roky předtím už tu ovšem stál u zrodu většiny školních i mimoškolních akcí), 26. listopadu ho v Praze zvolili do tříčlenného vedení Národního parlamentu dětí a mládeže jako jeho místopředsedu, nejspíš i pro to spolu s místopředsedy školního parlamentu a ve spolupráci s Mgr. Martinou Berdychovou (náměstkyní hejtmana, zodpovědnou za oblast školství, kultury a sportu) připravil založení Krajského parlamentu dětí a mládeže Královéhradeckého kraje.
Matěji, děkujeme!

Za Krkonošské gymnázium a SOŠ, pracoviště Hostinné
Mgr. Jaroslav Dvorský

Facebookové stránky

Webové stránky pracovišť

Reportáže

Taková malá ,,tisková konference" pro TV OBR.

 Můžete se podívat na vyjádření pana místostarosty Petra Bartoše a předsedy Studentského parlamentu Matěje Voňky k distribuci roušek pro seniory nad 65 let v Město Hostinné.
#nosterousky #pomahejtesi #vsechnodobredopadne 


Ohlédnutí za akcí Setkání studentských samospráv s reportáží Východočeské televize V1

Vážení, musím vám něco sdělit...
Když se podívám o pár měsíců zpět, tak je neuvěřitelné co jsme jako Studentský parlament Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy dokázali, mluvím o akci Setkání studentských samospráv.
Dnes jsem náhodou narazil na reportáž o této akci od televize V1 a zpětně mě to velice potěšilo.
Jsem velice hrdý na to, jak členové ke Studentskému parlamentu přistupují a jak v něm pracují, protože bez nic by to prostě nešlo.
Vím, že na tyto lidi je spoleh a proto se můžete i v novém roce 2020 těšit na různé akce pořádané právě Studentským parlamentem.

Matěj Voňka, předseda SPKGS

Zdroj: https://vzpravy.cz/.../2106/v-hostinnem-se-sesli-mladi-studenti


Velikonoční JARMARK
už po druhé na Krkonošském gymnáziu a SOŠ v Hostinném


Projektový den na Krkonošském gymnáziu a SOŠ - pracoviště Hostinné


MĚSTSKÝ TÝDENÍK O VELIKONOČNÍM JARMARKU


Video dokumentace mimořádného zasedání zastupitelstva města Hostinné
(kde vystoupili místopředsedové parlamentu s podporou za studenty)


Video ze Dne otevřených dveří na Gymnáziu a SOŠ Hostinné

Kontaktujte nás

Studentský parlament Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy, pracoviště Hostinné

Horská 309, 543 71 Hostinné

+420 739 613 158

+420 499 404 277

Studentský parlament Krkonošského gymnázia a Střední odborná škola, pracoviště Hostinné, Horská 309, 543 71 Hostinné
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky